JureVindisar

Europe’s innovation ecosystem survey report

Evropska komisija je objavila izsledke raziskave o pogledih zainteresiranih deležnikov na izzive, s katerimi se soočajo akterji evropskega inovacijskega ekosistema, o priložnostih, ki jih vidijo v prihodnosti, ter o njihovih vizijah in zamislih za prihodnje ukrepe. Med izzivi preoblikovanja visokošolskega sektorja so izpostavili potrebo po okrepitvi povezave med izobraževanjem, raziskavami in inovacijami tera spodbujanje podjetništva v izobraževanju in usposabljanju. Na anketo je odgovorilo 239 udeležencev iz vseh 27 držav članic EU. Svoja stališča so poslali univerze in raziskovalne organizacije, posamezni…

0
Read More

NIB je postal član projektnega konzorcija B-Blue za podporo inovacijam na področju Modre bioekonomije

NIB je postal član projektnega konzorcija B-Blue za podporo inovacijam na področju Modre bioekonomije. Projekt,  financiran v okviru programa Interreg MED,  združuje deležnike na področjih Blue Biotechnologies, da bi v mediteranskem prostoru okrepili svoje inovacijske sposobnosti in podprli skupne pobude povezane z makroregionalno inovacijsko in razvojno perspektivo. Pridruženi partner projekta v Sloveniji je SPIRIT, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije. Intenzivno sodelovanje v okviru partnerskega strateškega INTERREG MED projekta načrtujemo tudi s Tehnološkim parkom…

0
Read More

METHOD AND SYSTEM FOR SIMULTANEOUS DETECTION OF MICRO-PARTICLE CONCENTRATION IN SUSPENSION AND THEIR MORPHOLOGICALAND PHYSIOLOGICAL TRAITS

Invented method and device system allow maintenance of particles in suspension with no interference with their structure. The slow mixing in the sensing chamber transforms the highly turbulent flow in a steady unidirectional flow that passes the detection system. Photodiodes detect the average signal additionally carrying the information from the area of maximal detection. The detector forwards the average signal containing additional information on the morphological and physiological characteristics of micro-particles. Applicable in all areas of research, detection, diagnosis and…

0
Read More
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.