Hrvaško združenje inovatorjev nudi 6m2 brezplačnega razstavnega prostora (to je za približno 6 izumov) na razstavi ARCA: http://www.arcahr.com.

Prijavite se tako, da pošljete spodnje informacije v hrvaščini ali angleščini na naslov ana.hafner@fis.unm.si do vključno 27.9.2017. Če bi bilo prijav več kot šest, imajo prednost tisti, ki so se prijavili prej, in tisti, ki se bodo osebno (vsaj prvi dan) udeležili dogodka.

Naziv izlagača (Name of exhibitor):
Autor inovacije (Name of inventor):
Adresa (Address):
E-mail i web (E-mail and web site):
Telefon (Phone):
Naziv inovacije/ Broj patentne prijave (Title of invention / Number of patent application):
Opis inovacije za unos u katalog, maksimalno 120 riječi (Description of invention, maximum 120 words):