IME DOGODKA: Boosting Innovation for EU Industry: Industrial Infrastructures & Open Innovation Ecosystems

TERMIN: 3. april 2019 od 9:00 do 16:30

LOKACIJA: Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana

OPIS: Potrebe po dostopu do odprtih inovacijskih ekosistemov so čedalje bolj izrazitejše, predvsem zaradi njihove pomembne vloge pri razvoju novih tehnologij, testiranju ter postopkih validacije in certificiranja. Vseeno so lahko stroški za zagonska, mala in srednje velika podjetja dostikrat zelo visoki, zato Evropska komisija skupaj z državami članicami sodeluje pri razvoju raznovrstnih orodij odprtih inovacij z namenom podpore hitrejšega razvojnega cikla novih proizvodov kot tudi razširjanja inovacij na trg in omogočanje razpoložljivosti finančnih virov.

V organizaciji Evropske komisije in Slovenskega gospodarskega in raziskovalnega združenja bo v začetku aprila potekala mednarodna konferenca, kjer bodo vidni predstavniki evropskih in slovenskih institucij naslovili omenjene izzive, obenem pa tudi predstavili vzorčne primere inoviranja in podali predloge za nadaljnje izboljšave odprtega inovacijskega ekosistema.

Vzporedno s konferenco bodo v popoldanskem času izvedena tudi dvostranska srečanja med podjetji, raziskovalnimi institucijami, univerzami, agencijami, grozdi in drugimi akterji iz Slovenije in okolice.

Konferenca bo potekala v angleškem jeziku.

REGISTRACIJA je možna preko prijavne platforme boosting-innovation-2019.b2match.io do 3. aprila 2019, kjer so na voljo tudi dodatne informacije in kontakti.