Med 3. in 5. aprilom 2019 je slovenski konzorcij Enterprise Europe Network (EEN), ki ga koordinira Institut ”Jožef Stefan”, obiskala Marija Popović, predstavnica Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME).

V treh dneh so se zvrstili različni sestanki in srečanja, kjer se je poleg raznovrstnih tem izpostavilo tudi tematiko, na kakšen način že prepoznane odlike in izkušnje posameznih partnerjev konzorcija (Institut ”Jožef Stefan”, Univerza v Mariboru, Gospodarska zbornica Slovenija, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Mariborska razvojna agencija, Univerza na Primorskem in SPIRIT Slovenija) vključiti v vrednostno verigo, s katero se zagotavlja storitve malim in srednje velikim podjetjem, raziskovalni skupnosti in ostalim akterjem poslovnega ekosistema.

Naj gre za pomoč pri zaščiti in umestitvi intelektualne lastnine v gospodarstvo, iskanje primernih poslovnih partnerjev, pomoč pri pripravi ponudbe ali povpraševanja za poslovno ali tehnološko sodelovanje v podatkovni bazi EEN, organiziranje in obveščanje o mednarodnih kooperacijskih srečanjih in misijah, ali pa kateri izmed preostalih storitev, bo slovenski EEN ostajal zvest svojim načelom, po katerih nudimo podporo slovenskemu gospodarstvu.

O dogodkih in ostalih informacijah, ki bodo temeljili tudi na tem obisku, boste v prihodnje lahko več izvedeli preko medijev EEN – spletna stranFacebook in Twitter.