Letos je v prostorih Nacionalne in univerzitetne knjižnice v Zagrebu, med 17. in 19. oktobrom 2019, potekala že 17. Mednarodna razstava inovacij ARCA 2019.


Na letošnji razstavi je sodelovalo preko 90 domačih razstavljavcev/inovatorjev in preko 50 razstavljalcev/inovatorjev iz 15 držav Evrope in Sveta. Slovenijo je tokrat zelo uspešno zastopal Konzorcij za prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo, ki je za razstavljene inovacije prejel štiri medalje.


Zlata medalja je odšla v roke prof. dr. Darku Goričancu z Univerze v Mariborusrebrna medalja Viktorju Jejčiču, Igorju Škerjancu in Edvardu Sojerju s Kmetijskega inštituta Slovenijebronasta medalja Gregorju Primcu, Miranu Mozetiču in Alenki Vesel z Instituta Jožef Stefan, ter bronasta medalja Alenki Vesel, Miranu Mozetiču, Roku Zaplotniku, Gregorju Primcu in drugim prav tako z Instituta Jožef Stefan.


Glavni organizator je bilo tudi letos Združenje hrvaških inovatorjev. Soorganizatorji so bili Hrvaška skupnost tehnične kulture, Nacionalna in univerzitetna knjižnica v Zagrebu, IFIA, Univerza v Zagrebu in Inovacijski center Nikola Tesla, pokrovitelja razstave pa sta bila Ministrstvo za znanost in izobraževanje ter Ministrstvo gospodarstva, podjetništva in obrti.

Vsem inovatorjem iskreno čestitamo.