Na letošnjem, 4. prednovoletnem srečanju z raziskovalci Univerze Mariboru smo govorili o najodmevnejših dosežkih raziskovalcev univerze preteklem letu ter priložnostih, ki jih prinaša digitalizacija raziskovalcem, gospodarstvenikom, oblikovalcem politik in podpornim institucijam. 

Dosežkov je veliko, vsekakor med njimi izstopa zagon prvega superračunalnika na univerzi, kar je pravzaprav predhodnica superračunalnika, ki ga bodo predstavili na mariborskem Inštitutu informacijskih znanosti v prihodnjem letu: “To vsaj za univerzo pomeni začetek nekega novega obdobja, kjer bo našemu okolju in prvenstveno tudi industriji dana možnost, da lahko to izkoristi za napredek konkurenčnosti, za univerzo pa seveda tudi razvoju pomembnih znanj in ustreznih tehnoloških prebojev na množici različnih področij” je povedal rektor Univerze Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič. 

Dostop do takšnih računalniških zmogljivosti je pravzaprav vstopnica v visokotehnološki razvoj, saj se danes veliko stvari dela na osnovi simulacij, od tistih klasičnih, strojništva, do farmacije in naravoslovja. Bistven poudarek srečanja, ki se je letos odvilo v Dominikanskem samostanu na Ptuju, pa je tudi na druženju, nadgrajevanju odnosov. Prav preko tovrstnih srečanj tako poskuša univerza na najboljši možen način znanje, ki ga imamo, na eni strani predstaviti deležnikom in sodelujočim, na drugi strani pa se njimi začeti povezovati, zato, da se to znanje čim bolj uveljavi. Srečanja so se tako udeležili številni gospodarstveniki. 

Osrednji del srečanja je bila okrogla miza z naslovom Zavezani razvoju – v partnerstvu z Univerzo v Mariboru, kjer smo predstavili tudi odmevnejše primere dobrih praks prenosa znanj in tehnologij iz akademskega poslovno okolje.