Na Institutu ‘’Jožef Stefan’’ (IJS) je v okviru multikonference Informacijska družba 2019 med 9. in 11. oktobrom 2019 potekala tradicionalna, že 12. Mednarodna konferenca o prenosu tehnologij, ki so jo v četrtek, 10. oktobra 2019, slavnostno otvorili državni sekretar dr. Jernej Štromajer (MIZŠ), direktor dr. Jadran Lenarčič (IJS) in dr. Špela Stres (Center za prenos tehnologij in inovacij).

Zbrane je v uvodni sekciji nagovoril priznani in ugledni strokovnjak David Secher (Cambridge KT Ltd.), ki se je dotaknil tematike prenosa tehnologij iz raziskovalnih organizacij v gospodarstvo, pri čemer so se mu v nadaljevanju pridružili Siobhan Horan (Knowledge Transfer Ireland), Giancarlo Caratti (DG JRC), Andrej Simončič (KIS), Tomaž Boh (MIZŠ), Natalija Stošicki (SID banka), Andrea Marcello (EIF), Tjwan Tan (EEN), Iiro Eerola (EC) in Jakob Gajšek (LUI). V okviru predstavitev in okrogle mize so bila postavljena izhodišča za nadaljevanje prizadevanj za ustvarjanje učinkovitega sistema za povezovanje raziskovalne skupnosti z gospodarstvom in zagotovitev manjkajočih instrumentov, kot je zagotovitev virov financiranja za preverjanje koncepta tehnologij v zgodnjih fazah razvoja (Proof of Concept).

Po večtedenskih pripravah je nastopil tudi trenutek za sedem podjetnih raziskovalnih timov iz Instituta ‘’Jožef Stefan’’, Kemijskega inštituta, Kmetijskega inštituta  in Univerze v Ljubljani, ki so predstavili svoje  inovativne tehnologije s tržnim potencialom več kot stotim udeležencem konference in mednarodni ocenjevalni komisiji, v okviru katere so Tjwan Tan (EEN), Primož Kunaver (Primum d.o.o.), Roman Kužnar (RC IKT) in Iiro Eerola (EC) izbrali letošnjo zmagovalno skupino. S tehnologijo Innovative nanofabrication process for catalyst production of better and cheaper hydrogen fuel cells ‘’The highway towards the hydrogen society’’, so Matija Gatalo, Matic Grom, Marjan Bele, Miran Gabršček, Nejc Hodnik in Primož Jovanovič iz Kemijskega inštituta prepričali zbrane z jasno izraženo vrednostjo, visoko stopnjo tehnološke zrelosti in potencialno veliko vrednostjo za družbo, kjer bodo že vzpostavljene partnerske vezi omogočale uspešno izpeljavo tržnih aktivnosti. Zmagovalni tim bo prejel denarno nagrado 2.500 evrov. Prav tako so ostale raziskovalne skupine s svojimi izumi in inovacijami požele val navdušenja in verjamemo, da so na dobri poti do tržne uveljavitve.

Po razglasitvi zmagovalne skupine je sledil tretji vsebinski sklop, posvečen digitalnim inovativnim vozliščem (DIH) in digitalizaciji. Po uvodnih besedah Marka Hrena in Jorge Galván Falcóna (CIDIHUB) so Sergej Krajnc (Termodron d.o.o.), Brane Semolič (DIGITECH SI-East), Daniel Copot (DIH Agrifood), Marko Močnik (DIH for Smart Manufacturing), Muhamed Turkanović (UM DIH), Tanja Senekovič (STP), Špela Stres (CTT) in Peter Wostner predstavili praktične primere digitalizacije, delovanje DIH v Sloveniji, vlogo in poglede političnih odločevalcev na zadevno področje.

Tudi letošnja konferenca je znova potrdila, da ostaja povezovanje raziskovalne skupnosti z gospodarstvom in prepoznavanje inovativnih raziskovalcev ključna naloga za dobrobit družbe kot celote, kot tudi na izjemen pomen sodelovanja.