Proces iskanja po patentni dokumentaciji je pomemben pri:
• spremljanju stanja tehnike;
• iskanju relevantnih izumiteljev/strokovnjakov za skupne prijave na bodoče razpise;
• iskanju relevantnih raziskovalcev za skupno izumljanje;
• iskanju potencialnih partnerjev za naša znanja in tehnologije;
• preverjanju vpliva našega znanja in tehnologij na druge članke oz. domenska področja;
V modulu 3 smo ta proces iskanja izumiteljev oz. podjetij razdelali na treh primerih, in sicer preko ključnih besed, preko specializiranega področja in z analizo enega izumitelja.