Oddaja končnih prispevkov je podaljšana do 31. avgusta

Vabljeni k oddaji in predstavitvi znanstvenih prispevkov na temo prenosa tehnologij in intelektualne lastnine. Izbrani prijavitelji bodo svoje prispevke predstavili 8. oktobra 2020 v okviru trinajste Mednarodne konference o prenosu tehnologij. Teksti bodo objavljeni v zborniku konference.

Teme, o katerih lahko pišete:

– Ključni izumi in njihova zaščita za večje dobro
– Ključni trendi na področju zaščite intelektualne lastnine (IP) in prenosa tehnologij (TT)
– Stanje in spremembe v nacionalni zaščiti IP in TT v zadnjem desetletju
– Glavna vprašanja, ki jih je treba obravnavati v regiji jugo-vzhodne Evrope (JVE) za aktiviranje zaščite IP in predvajalnikov TT
– Glavne razlike med regijo JVE in preostalim delom EU ali ZDA / JP / AU
– Nacionalna zaščita IP in omrežja TT: dobiček ali ovira
– Vladna podpora zaščiti IP in TT: vzponi in padci
– Vladna podpora vs institucionalna podpora zaščiti IP in TT
– IP in notranje skrivno znanje: kdo ima prednost, kaj in zakaj

Več informacij in navodila najdete tukaj, prav tako pa tudi na spletni strani konference, kjer je predstavljen kronološki potek z ostalimi ključnimi poudarki. Sama konferenca bo izvedena v virtualni obliki preko svetovnega spleta.

Konferenca ITTC predstavlja letni nacionalni dogodek Konzorcija za prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo (Konzorcij KTT), ki je sofinanciran s strani Republike Slovenije (Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport) in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.