Himerni antigenski receptor T celice (CAR T) terapije raka so napredni terapevtski pristopi z visoko dodano vrednostjo, ki izboljšajo imunski odziv na rakave celice. Specifičnost odziva na rakave celice dosežemo z genskim urejanjem obrambnih T celic. V letu 2019 sta bile na trgu ZDA in nekaterih trgih v Evropski uniji dve takšni terapiji, obe pa sta se ciljno vezali na antigen CD19. Ta je izražen le v nekaterih oblikah raka kot je na primer difuzni velikocelični limfom B. Razvoj novih CAR T-celičnih terapij se trenutno usmerja v ciljanje preostalih znanih antigenov, ki so značilni za rakave celice in v omejevanje stranskih učinkov. Uporaba živih celic namreč povzroča nekatere kompleksnosti kot je njihova obdelava, proizvodnja in nenazadnje kontrola. Toksičnost ob vezavi na druge tarče in citokinske nevihte so nekateri od možnih resnih stranskih učinkov, ki lahko ogrozijo življenje. To je tudi ena izmed večjih omejitev, da CAR T-celične terapije ne postanejo druga ali celo prva terapija v primerih zdravljenja raka. Aktivnost in terapevtski učinek CAR T-celičnih terapij pa je lahko tudi reguliran.

Razvili smo kontrolni sistem na osnovi sintezne biologije, ki omogoča upravljanje delovanja CAR T-celic. Uporabili smo prilagojen transkripcijski faktor NFAT, ki je reguliran z različnimi heterodimerizacijskimi sistemi. Regulacija poteka zunaj celice z uporabo majhnih molekul. Aktivnost CAR T-celic je lahko vklopljena ali izklopljena glede na terapevtske potrebe pacienta. Z regulacijo izražanje gena T-celice, lahko izvajamo regulacijo terapevtskega efekta. Tehnologija je bila testirana na primarnih T-celicah in T-celičnih linijah.

Prednosti in novosti

  • Na aktivnost CAR T-celic vplivamo z dodatkom majhne molekule
  • 3 kombinacije majhnih molekul za aktivacijo ali izklop aktivnosti CAR T-celic, ena izmed njih tudi klinično potrjena za uporabo
  • Aktivnost CAR T-celic se regulira glede na stanje pacienta in  s tem povečamo varnost tovrstne imunoterapije raka

Več v proloženem videu