5 ekip odličnih raziskovalcev, 10 mentorskih seans in 2 poletna meseca sta bila potrebna, da je Pisarna za prenos znanja Univerze v Ljubljani s pomočjo Fakultete za farmacijo in odličnega strokovnjaka izvedla serijo mentorskih delavnic Inovator.si?, na katerih so raziskovalci pridobili praktične nasvete za komercializacijo njihovih izumov s področja ved o življenju.

Ekipe UL raziskovalcev je mentoriral dr. Mohammed Shahid, svetovalec za raziskave in razvoj na področju farmacije (MS4Pharma, Velika Britanija) in izkušen raziskovalec na področju razvoja zdravil. Je znanstvenik z edinstveno kombinacijo terapevtskih področij (nevroznanost, kardiovaskularno, dihanje), vodenja projektov (predklinično in klinično) ter vodenja mednarodnih raziskav in inovacij.

V Inovator.si? je sodelovalo 5 ekip, raziskovalci pa so prihajali s treh različnih fakultet; Fakultete za farmacijo, Biotehniške fakultete in Veterinarske fakultete. Na spletnih srečanjih z dr. Shahidom so spoznali postopek komercializacije in kaj je pri tem ključnega pomena: kot npr., kdo je vključen v postopek in kako pravno zavarovati intelektualno lastnino. Ugotovili so, da je dobrodošel, če ne celo nujen, prototip, saj na področju farmacije podjetja zanimajo izumi z višjo stopnjo tehnološke pripravljenosti. Ni pa vse v stopnji razvitosti tehnologije. Pomembna je tudi izpiljena in učinkovita predstavitev ekipe in izuma ter njegovih prednosti pred konkurenco. Le na tak način bo izum dovolj zanimiv za poslovne partnerje.

V Inovator.si? je sodelovalo 5 ekip, raziskovalci pa so prihajali s treh različnih fakultet.

Kar 3 od 5 ekip, ki so se udeležili mentoriranja Inovator.si? razmišlja, da bi odprlo odcepljeno podjetje, ki bi nadalje razvijalo izum in ga približalo trgu, kar je odličen rezultat mentorskih delavnic.

Dr. Katarina Šimunović iz Biotehniške fakultete, Katedre za biotehnologijo, mikrobiologijo in varnost živil je o mentorstvu povedala: »Delavnica Inovator.si? nam je dala v kratkem času dober občutek za uporabnost in področje trženja, v katerega bi se naša inovacija lahko uvrstila. Mnenje eksperta (Mo Shahid) o sami inovaciji, njegovo znanje s tega področja in področja trženja so nam pomagali, da smo se usmerili in videli, kaj je še potrebno za uspešno trženje izuma. Delavnica nam bo pomagala pri oblikovanju in komercializaciji produkta, ki še sledita v prihodnosti. Tudi za vse nadaljnje inovacije, ki jih bo skupina pripravljala, je ta delavnica dobra iztočnica.«

Pisarna za prenos znanja UL – znanje je nalezljivo