Z uvodnim predavanjem Prenos znanja – občutljivo ravnotežje (Knowledge transfer – a fine balance) v sklopu Kolokvijev na IJS, nas je na povabilo Centra za prenos tehnologij in inovacij, obiskala dr. Alison Campbell iz irske organizacije Knowledge Transfer Ireland.

V približno eno uro trajajočem predavanju preko svetovnega spleta, je spregovorila o številnih uporabnih vsebinah prenosa tehnologij, s katerimi se srečujejo domala vse raziskovalne institucije.

Obravnavane teme so vključevale značilnosti učinkovitega prenosa tehnologij in bistvenih komponentah, trendih, odcepljenih podjetjih in na kakšen način okolje vpliva na prenos znanja iz akademskih institucij v gospodarstvo. Izostala pa tudi niso priporočila.

Videoposnetek predavanja si lahko ogledate tudi na Youtube.