Nova sorta navadnega fižola KIS Amand je rezultat dolgoletnega dela na Oddelku za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnjenje in je nastala sklopu Programa žlahtnjenja fižola, ki ga vodi dr. Barbara Pipan, znotraj Javne službe v vrtnarstvu, financirane s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Novi sorti KIS Amand je podelil žlahtniteljsko pravico Evropski Urad Skupnosti za rastlinske sorte (CPVO).