Dne, 9.7.2021 je potekal hekaton »Raziskovalci in podjetja z roko v roku za naš boljši jutri« v soorganizaciji Pisarne za prenos znanja iz Kemijskega inštituta in Centra za prenos tehnologij in inovacij iz Inštituta Jožefa Štefana pod okriljem Projekta partnerstvo za spremembe s partnerji Ministrstvo za javno upravo in Ameriška gospodarska zbornica Slovenije, katerega sta se udeležila tudi dr. Tomaž Boh, generalni direktor Direktorata za znanost, in mag. Damjana Karlo, vodja sektorja za strukturne sklade na področju raziskovalno-razvojne dejavnosti.

Hekaton je organiziran dogodek, kjer se združijo skupine do pet udeležencev pod nadzorom mentorjev in strokovnjakov z namenom reševanja določenega problema, iskanja inovativnih rešitev ali ustvarjanja inovativnih produktov (večinoma digitalnih produktov). Glavni izzivi, s katerimi so se ukvarjali, so: izboljšanje prepoznavnosti med vsemi deležniki, kako prepoznati in ustrezno nasloviti obstoječa orodja in inštrumente ter kako preko primarnih ukrepov povezati potrebe podjetij in aktivnosti javnih raziskovalnih organizacij.

Dr. Boh je uvodoma izpostavil, da je za boljšo povezavo med javnimi raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom ter vladnimi institucijami ključno stalno sodelovanje med vsemi akterji in skupno definiranje ključnih družbenih izzivov ter nato skupno iskanje odgovorov nanje. V nadaljevanju pa je predstavil strateške usmeritve, ki so oziroma bodo pomembne za boljše povezovanje javnih raziskovalnih organizacij in gospodarstva ter s tem za izboljšanje inovativnosti, med katerimi so ključni predlog zakona o znanstveno raziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki je bil posredovan v parlamentarno proceduro, predlog nove Raziskovalne in inovacijske strategije, ki je v javni obravnavi do 4. avgusta 2021, ter reformo znanstveno-raziskovalnega in inovacijskega ekosistema v okviru Načrta za okrevanje in odpornost.