Vrh Organizacije Združenih narodov (OZN) je septembra 2015 sprejel Agendo 2030 za trajnostni razvoj (2030 Agenda for Sustainable Development), ki predstavlja zgodovinski dogovor mednarodne skupnosti pri reševanju ključnih izzivov naše dobe, opisanih v 17 ciljih trajnostnega razvoja.
 
Za lažjo uresničitev ciljev trajnostnega razvoja je bil ustanovljen tudi mehanizem za podporo tehnologij (Technology Facilitation Mechanism (TFM)), ki temelji na sodelovanju med državami članicami, civilno družbo, zasebnim sektorjem, znanstveno skupnostjo, organi in agencijami Organizacije združenih narodov ter drugimi deležniki. Vanj je vključena tudi medinstitucionalna delovna skupina OZN za znanost, tehnologijo in inovacije za uresničitev ciljev trajnostnega razvoja, katere namen je spodbuda usklajevanj, skladnosti in sodelovanj znotraj sistema OZN na tem področju. Delovno skupino sestavlja tudi 10 predstavnikov civilne družbe, zasebnega sektorja in znanstvene skupnosti, ki jih imenuje generalni sekretariat, in sicer za obdobje dveh let.
 
Po obsežnem izbirnem postopki je bila 3. aprila 2018 v medinstitucionalno delovno skupino OZN za znanost, tehnologijo in inovacije za uresničitev ciljev trajnostnega razvoja imenovana vodja Centra za prenos tehnologij in inovacij na Institut ”Jožef Stefan, Dr. Špela Stres.
 
Dr. Špeli Stres čestitamo ob imenovanju na mesto članice delovne skupine in želimo veliko uspeha pri opravljanju pomembne funkcije.