Univerza v Ljubljani

Naziv partnerja: Univerza v Ljubljani

Opis: Za Univerzo v Ljubljani opravlja naloge pisarne za prenos tehnologij Univerzitetna služba za prenos znanja na Upravi univerze, ki skupaj s Komisijo za inovacije UL vodi postopke prevzemanja službenih izumov in skrbi za njihovo patentno zaščito.  V procesu trženja izumov in nezaščitenega tehničnega znanja služba sodeluje z izumitelji, z Ljubljanskim univerzitetnim inkubatorjem in drugimi zunanjimi izvajalci. Pri uspešni komercializaciji univerzitetna služba vodi pogajanja z zainteresiranim podjetjem in pripravi licenčno oz. prodajno pogodbo ter skrbi za nadzor izvajanja te pogodbe. Posebno skrb služba namenja izobraževanju na področju intelektualne lastnine, zato raziskovalcem ponuja individualno svetovanje, periodično pa organizira seminarje s področja intelektualne lastnine in prenosa znanja.

Opis ključnega eksperta:
/

Povezave: Spletna stran organizacije (klik),
Facebook (klik),
LinkedIn (klik).
Storitve: Storitve:

Za JRO:

 • Vodi postopke prevzema in zaščite službenih izumov
 • Svetuje pri strategiji zaščite intelektualne lastnine
 • Pomaga pri trženju (prodaja patentov ali podeljevanje licenc)
 • V sodelovanju z LUI pomaga pri ustanavljanju odcepljenih (spin-out) podjetij
 • Nudi pravno pomoč pri oblikovanju pogodb o tržnih raziskavah
 • Organizira izobraževanja o zaščiti in trženju intelektualne lastnine
 • Dviguje zavest zaposlenih na UL o pomenu intelektualne lastnine

Za gospodarstvo:

 • Iskanje in povezovanje podjetij z raziskovalnimi skupinami na UL

Prikaz prenosa tehnologij:

Zgornji diagram prikazuje postopek prevzema službenega izuma.

Zgornji diagram prikazuje najpogostejšo pot zaščite izumov na UL.

Shema procesa trženja na UL.

Kontakt: Univerza v Ljubljani
Univerzitetna služba za prenos znanja
Kongresni trg 12, 1000 LjubljanaTelefon:

 • Urša Jerše, + 386 (0)1 2418 528
 • dr. Marijan Leban, + 386 (0)1 2418 534
 • mag. Simona Rataj, +386 (0)1 2418 533
 • Nina Smerdu, +386 (0)1 2418 693
 • Teja Stamać, +386 (0)1 2418 580
 • Miha Rajh, +386 (0)1 2418 579
 • Jana Šav, +386 (0)1 2418 581
 • dr. Gabriela Droga Mazovec, +386 (0)1 2418 678

Elektronski naslov: ipr@uni-lj.si

Gradiva: Po poti inovacij do uspeha na trgu – Vodnik po prenosu znanja na Univerzi v Ljubljani

Od ideje do produkta – slovenski jezik (klik)

From Idea to Product – angleški jezik (klik)

Fotografije:

Prenašamo znanje na mlade generacije (avtor fotografij Željko Stevanić, IFP, d.o.o.)

Več kot študij. Podelitev priznanj študentom za dosežke in udejstvovanje na področju obštudijskih dejavnosti v letu 2015. (avtor fotografij Željko Stevanić, IFP, d.o.o.)

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.