Institut “Jožef Stefan”

Naziv partnerja: Institut »Jožef Stefan«

Center za prenos tehnologij in inovacij

 

Opis: Poslanstvo Instituta je v ustvarjanju, širjenju in prenosu znanja na področju naravoslovnih in tehniških znanosti ter znanosti o življenju. Institut izvaja vrhunske raziskave in razvoj tehnologij, kot so nanotehnologije, novi materiali, biotehnologije, tehnologije vodenja in proizvodnje, komunikacijske tehnologije, računalniške tehnologije in tehnologije znanja, okoljske tehnologije in reaktorske tehnologije.

Center za prenos tehnologij in inovacij na Institutu “Jožef Stefan” deluje kot finančno neodvisna notranja enota Instituta “Jožef Stefan” od 1. januarja 2011 dalje. Naša primarna naloga je prenos tehnologij in inovacij z Instituta “Jožef Stefan”, najuspešnejše slovenske raziskovalne organizacije, v gospodarstvo, tako s pridobivanjem novih sodelovanj z industrijo, kot z ustanavljanjem novih odcepljenih podjetij, izdelavo tržnih analiz, pomočjo pri zaščiti intelektualne lastnine in trženju le-te.
Posameznikom pomagamo pri pridobivanju pravic, ki izhajajo iz intelektualne lastnine, in pri sklepanju pogodb z industrijo, ustanavljanju odcepljenih podjetij in njihovem prodoru na trg ter nudimo nasvete in pomoč pri projektnih prijavah in poslovnih načrtih. Ponujamo konkretne nasvete za optimizacijo primerov zaščite intelektualne lastnine in izvajamo njihovo aktivno trženje, izvajamo strokovno pravno svetovanje, zlasti na področju intelektualne lastnine in možnostih izkoriščanja pravic intelektualne lastnine (tehnološke presoje in ocene trga), iščemo primerne partnerje za prodajo intelektualne lastnine in izvajamo pogajanja, ob tem pa pripravljamo tudi primerne pogodbe za licenciranje ali prodajo intelektualne lastnine.

Opis ključnega eksperta:
Bo dodano v kratkem.

Povezave: Spletna stran IJS (klik),
Spletna stran CTT IJS (klik),
Facebook CTT IJS (klik),
Twitter CTT IJS (klik).
Storitve: Storitve:

 • Zaščita intelektualne lastnine in priprava strategije trženja,
 • Trženje intelektualne lastnine,
 • Pomoč pri ustanavljanju novih podjetij,
 • Organizacija obiskov podjetij,
 • Mentorstvo učencev,
 • Obisk Instituta »Jožef Stefan«,
 • Pomoč pri pridobivanju sredstev.

Prikaz prenosa tehnologij:

Shema 1: Organizacijska struktura Centra za prenos tehnologij in inovacij


Shema 2: Storitve CTT v procesu prenosa tehnologij


Shema 3: Proces prenosa tehnologij, kot ga vodi CTT


Shema 4: Postopek pridobivanja novih industrijskih partnerjev


Shema 5: Vloga CTT pri razširjanju rezultatov raziskovalnih projektovShemi 6 A in B: Pomoč CTT pri pripravi projektnih prijav.

Kontakt: Institut “Jožef Stefan”
Center za prenos tehnologij in inovacij
Jamova cesta 39
1000 Ljubljana
Slovenija

 • dr. Špela Stres, LL.M., MBA, patentna zastopnica, spela.stres@ijs.si
  Certified Licensing Professional – CLP
  Registered Technology Transfer Professional – RTTP
  Vodja Centra za prenos tehnologij in inovacij
 • mag. Marjeta Trobec, marjeta.trobec@ijs.si
  Vodja delovne skupine za upravljanje s tehnologijami
  Višji strokovnjak za sodelovanje z industrijo
 • dr. Levin Pal, levin.pal@ijs.si
  Vodja skupine za zaščito intelektualne lastnine
  Višji strokovnjak za upravljanje s tehnologijami
 • France Podobnik, france.podobnik@ijs.si
  Vodja skupine za povezovanje z industrijo
 • mag. Robert Blatnik, robert.blatnik@ijs.si
  Višji strokovnjak za upravljanje s tehnologijami
  Strokovnjak za odcepljena podjetja
  Koordinator dogodkov
 • Gašper Juvančič, gasper.juvancic@ijs.si
  Strokovnjak na področju sodelovanja z industrijo
 • Špelca Kompara, spelca.kompara@ijs.si
  Strokovnjak za upravljanje s tehnologijami
  Komunikacije in odnosi s podjetji
 • Tomaž Lutman, tomaz.lutman@ijs.si
  Strokovnjak za upravljanje s tehnologijami
 • Matej Mrak, matej.mrak@ijs.si
  Asistent za upravljanje s tehnologijami
 • Barbara Bercko, barbara.bercko@ijs.si
  Asistent za odcepljena podjetja
  Organizacija dogodkov
 • Urška Mrgole, urska.mrgole@ijs.si
  Asistent komunikacije in odnosov s podjetji
  Strokovnjak na področju projektnih povezav
  Organizacija dogodkov
 • David Mirosavljević, david.mirosavljevic@ijs.si
  Pravni strokovnjak
 • dr. Duško Odić, dusko.odic@ijs.si
  Tehnološka in projektna administracija
  Koordinator na področju projektnih povezav
 • Mojca Šebjan Pušenjak, mojca.sebjan@ijs.si
  Administracija in organizacija dogodkov
  Asistent na področju projektnih povezav
 • Tomaž Justin, tomaz.justin@ijs.si
  Strokovnjak na področju projektnega dela
Gradiva:
Fotografije:

Sodelavci Centra za prenos tehnologij in inovacij na Institutu “Jožef Stefan”

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.