Nacionalni inštitut za biologijo

Naziv partnerja: Nacionalni inštitut za biologijo
 
Opis: Nacionalni inštitut za biologijo (NIB) je vodilna slovenska javna ustanova za bazične in aplikativne raziskave na področju bioloških znanosti. NIB je vzpostavil vrsto močnih poslovnih povezav z industrijo doma in po svetu ter z raziskovalnimi institucijami, ki delujejo na področjih farmacije, biotehnologije, kmetijstva, prehrane in okolja, tudi morskega. Visoko usposobljeni znanstveniki in strokovni sodelavci pri svojem delu upravljajo z najsodobnejšo raziskovalno opremo in prostori.

Na NIB že od leta 2010 deluje Pisarna za prenos tehnologij, ki je odgovorna za upravljanje z intelektualno lastnino NIB-a. Pisarna skrbi za povezovanje inštituta z gospodarstvom, upravlja inštitutske patente ter skrbi za prenos znanja v družbo.

Opis ključnega eksperta:
Bo dodano v kratkem.

Povezave:
Storitve: NIB izvaja nabor storitev za farmacevtsko, prehrambeno in biotehnološko industrijo, agronomsko-industrijske storitve ter okoljski monitoring in analize kakovosti voda.
Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo je akreditiran pri Slovenski akreditaciji (LP-028) na za določanje GSO v živilih in kmetijskih proizvodih rastlinskega izvora. Obseg preskušanja je obseg z delno fleksibilnostjo, kar pomeni, da laboratorij lahko po potrebi uvede dodatne vrste preskušancev znotraj navedenega materiala ali dodatne parametre v okviru namembnosti metode kot akreditirane.
NIB je nosilec nacionalnega etalona za področje množina snovi v hrani rastlinskega izvora.
Oddelek za Genetsko toksikologijo in biologijo raka je akreditiran za izvajanje določanja mutagenosti v skladu z načeli OECD glede dobre laboratorijske prakse (GLP).
NIB izvaja test bakterijske reverzne mutacije ali Ames test (OECD 471) v skladu s standardi dobre laboratorijske prakse (GLP).

Podrobnosti o Storitvah NIB na spletni strani (klik).

Kontakt: Nacionalni inštitut za biologijo
Večna pot 111, 1000 Ljubljana, Slovenija
Pisarna za prenos tehnologij
Elektronski naslov: projectoffice@nib.si

 • mag. Jure Vindišar
  Vodja Pisarne za prenos tehnologij
  Pomočnik direktorja za projektno podporo in prenos tehnologij
  Elektronski naslov: jure.vindisar@nib.si
  Telefon: +386 (0)59 232 705
 • Alenka Tomšič
  Elektronski naslov: alenka.tomsic@nib.si
  Telefon: +386 (0)59 232 706
 • Ana Mihevc
  Elektronski naslov: ana.mihevc@nib.si
  Telefon: +386 (0)59 232 800
Gradiva:
Fotografije: /
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.