Kemijski inštitut

Naziv partnerja: Kemijski inštitut

Pisarna za prenos znanja

Opis: Raziskave in dejavnosti Kemijskega Inštituta se prenašajo v industrijo že od same ustanovitve, saj je to eno od glavnih poslanstev inštituta. V preteklem desetletju smo začeli sistematično graditi na sposobnostih aplikativne uporabe naših vrhunskih bazičnih raziskav in znanj.

V letu 2016 se je Inštitut, s svojo Pisarno za prenos znanja, vključil v Konzorcij za prenos tehnologij (KTT), da skupaj z najprodornejših raziskovalnih institucij dodatno razvije in ustrezno podpre prenos in licenciranje slovenskega znanja v industrijo.

Pisarna za prenos znanja je glavna povezava Inštituta z gospodarstvom in vrši promocijo novih uporabnih znanj in tehnologij, ki nastanejo na podlagi bazičnih raziskav. Med njenimi glavnimi nalogami so pomoč raziskovalcem pri zaščiti intelektualne lastnine, promocija in prodaja licenc in novih tehnologij ter pomoč pri ustanavljanju odcepljenih podjetij.

Opis ključnega eksperta:
/

Povezave: Spletna stran organizacije (klik)
Storitve: /
Kontakt: Kemijski inštitut
Pisarna za prenos znanja
Hajdrihova 19, p.p.660, 1001Ljubljana
T: +386 (01)476 02 00
F: +386 (01)476 03 00
E: glavna.pisarna(at)ki.si
https://www.ki.si//
Gradiva:
Fotografije: /
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.