Kemijski inštitut

Naziv partnerja:

Kemijski inštitut

Pisarna za prenos znanja

Opis: Raziskave in dejavnosti Kemijskega Inštituta se prenašajo v industrijo že od same ustanovitve, saj je to eno od glavnih poslanstev inštituta. V preteklem desetletju smo začeli sistematično graditi na sposobnostih aplikativne uporabe naših vrhunskih bazičnih raziskav in znanj.

 

V letu 2016 se je Inštitut, s svojo Pisarno za prenos znanja, vključil v Konzorcij za prenos tehnologij (KTT), da skupaj z najprodornejših raziskovalnih institucij dodatno razvije in ustrezno podpre prenos in licenciranje slovenskega znanja v industrijo.

Pisarna za prenos znanja je glavna povezava Inštituta z gospodarstvom in vrši promocijo novih uporabnih znanj in tehnologij, ki nastanejo na podlagi bazičnih raziskav. Med njenimi glavnimi nalogami so pomoč raziskovalcem pri zaščiti intelektualne lastnine, promocija in prodaja licenc in novih tehnologij ter pomoč pri ustanavljanju odcepljenih podjetij.

Opis ključnega eksperta:
/

Povezave:

Spletna stran Pisarne za prenos znanja

Storitve:

Prenos znanja – licenciranje in prodaja patentov ter strokovnega znanja
Pisarna aktivno sodeluje pri tkanju dolgoročnih povezav z industrijskimi partnerji – iskanju potencialnih strank za licenciranje in/ali odkup pravic intelektualne lastnine.
Od leta 2008 do leta 2018 smo vložili patentne prijave na petih največjih uradih za intelektualno lastnino (EPO, ZDA, Japonska, Koreja, Kitajska) za 24 inovacij. Skupno pa smo v tem obdobju vložili 68 patentnih prijav.
Povezava do tehnologij za odkup ali licenciranje

Razvojno sodelovanje s podjetji in svetovanje
Sinergije sodelovanja inštituta z gospodarstvom omogočajo povečanje učinkovitosti in dodane vrednosti podjetij ter vgraditev najnovejših tehnologij in znanja v nove izdelke. Gospodarstvu je z razvojnim sodelovanjem omogočen tudi najem storitev, opreme in kadra, za katere sami nimajo zmogljivosti ali sredstev, da bi jih polno razvijali in vzdrževali.

Pogodbene in analizne storitve za industrijo
V okviru CVTA opravljamo med drugim tudi optimizacijo in razvoj analitskih metod, študije pospešene stabilnosti, validacijo in prenos analitskih metod ter GMP analize, kvalitativne in kvantitativne analize izdelkov z validiranimi analitskimi postopki v GMP okolju in izdajanje certifikatov ustreznosti. Poleg naštetega smo aktivni tudi pri projektnem reševanju različnih izzivov industrijskih partnerjev. S sinergističnim povezovanjem raziskovalnih odsekov in ljudi lahko rešujejo najzahtevnejše teme in vam svetujejo pri razvoju na področjih, ki jih pokriva Kemijski inštitut.

  • Kemijska analiza v okolju GMP
  • Biološke in biokemijske raziskave
  • Kemijska tehnologija in inženirstvo
  • Materiali
Kontakt: Kemijski inštitut
Pisarna za prenos znanja
Hajdrihova 19, p.p.660, 1001Ljubljana
T: +386 (01)476 02 00
F: +386 (01)476 03 00
E: glavna.pisarna(at)ki.si
https://www.ki.si//
Gradiva:

Kemijski inštitut, brošura za gospodarstvo

NIC, collaboration with industry

Prirocnik o TT dejavnosti na Kemijskem inštitutu

Knowledge Transfer at the National Institute of Chemistry

Fotografije: /
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.