14. maja 2019 sta Mitja Stefancic (CRPZ UP) in Ryan Bellinson (Urban Institute, Univerza v Sheffieldu) izvedla delavnico o inovacijah v obdobju podnebnih sprememb. Delavnica je bila zasnovana v okviru festivala inovacij “Festinno” v Kopru, ki se osredotoča na sodobne izzive podjetništva, inovativnosti, kreativnega razmišljanja, tehnologij ter diseminacijo znanja in promocijo dobrih praks v gospodarstvo.

Delavnica je ponudila priložnost za globlje razmišljanje o inovacijah v trenutku, ko se soočamo s perečim problemom globalnega podnebnega segrevanja. Mitja Stefancic je uvodoma opisal globalno segrevanje kot enega izmed najopaznejših in vendar nepredvidenih tržnih neuspehov (market failures) v zgodovini človeštva. Sklicujoč se na ugotovitve nekaterih ekonomistov je opozoril, da je razumevanje o posledicah, ki ga podnebne spremembe imajo na gospodarstvo in zdravje ljudi še vedno nepopolno in razpršeno; hkrati pa finančni instrumenti še niso dovolj izdelani, da bi lahko v celoti pritegnili kapital, ki je potreben za razvoj novih tehnologij in za doseganje ciljev, ki jih določajo mednarodni sporazumi o obvladovanju podnebnih sprememb.

Ryan Bellinson, ki je v preteklosti nabral pomembne izkušnje v vlogi svetovalca senatorja ZDA Jeffa Merkleyja in je bil med drugim tudi sodelavec Urada za politiko upravljanja naravnih virov guvernerja Johna Kitzhaberja v Oregonu, je svoj del predavanja posvetil razpravi o posledicah podnebne krize, torej dvigu morske gladine, naraščajoči frekvenci naravnih požarov, ekstremnih klimatskih pojavov ter naraščajočim družbenim in gospodarskim stroškom, ki po njegovem nudijo vsaj delno obrazložitev nove begunske krize. Bellinson se je naposled osredotočil na tehnološke inovacije, pri čemer je ugotavljal, da niso vse tehnologije nujno enako primerne za obvladovanje pojava globalnega segrevanje (nekatere inovacije oz. rešitve so predrage, nekatere prinašajo previsoka tveganje, druge niso dovolj preučene in so zato neuporabne).

V zaključnem delu predstavitve je Ryan Bellinson poudaril pomen učinkovitega sodelovanja med mesti na globalni ravni, predvsem takimi, ki se posvečajo iskanju rešitev za izzive, ki so posledica podnebnih sprememb. Istočasno je Bellinson v zvezi s svojo udeležbo na projektu Greater Manchester izpostavil ključno vlogo lokalnih vlad pri načrtovanju in izvajanju politik za ublažitev podnebnih sprememb in pri razvoju ustreznih sodobnih tehnologij, ki spodbujajo naravi prijazni stil življenja z nižjimi emisijami toplogrednih plinov, na ta način pa omogočajo kakovostno življenje na lokalni ravni.