V torek, 12. maja 2020, je bila za študente FIŠ uspešno izvedena spletna delavnica z naslovom Spoštovanje avtorskih pravic: Posebnosti pri pripravi strokovnih in znanstvenih del na FIŠ

Delavnico, ki je potekala preko komunikacijskega orodja Skype, je vodila doc. dr. Urška Fric, vodja Pisarne za prenos znanja in tehnologij (TTO FIŠ).

Študenti so se na delavnici prvotno seznanili z delovanjem TTO FIŠ in (delovnimi) gradivi, ki so izšla v okviru TTO FIŠ. V nadaljevanju so spoznali ključne pojme s področja avtorskih pravic in z Navodili za pisanje strokovnih in znanstvenih del na FIŠ. Spoznali so različne praktične primere, ki vsebujejo posebnosti pri označevanju grafičnih prikazov in pri povzemanju ter citiranju v besedilu strokovnih in znanstvenih del. Obravnavali pa so tudi praktične primere, ki vsebujejo posebnosti pri navajanju literature in virov v poglavju Literatura in viri.