IME DOGODKA: Meet in Italy for Life Sciences

KRAJ: Trst, Italija

OPIS

Od 16. do 18. oktobra letos bo v Trstu potekalo mednarodno b2b in r2b srečanje z naslovom »Meet in Italy for Life Sciences 2019«. Tridnevni mendarnodni dogodek organizirajo raziskovalna ustanova Area Science Park, Tržaška Občina in Dežela Furlanija-Julijska krajina in italijanski Grozd za Vede o življenju (ALISEI), k soorganizaciji pa je pristopil tudi Center za razvoj in prenos znanja UP.

Gre za srečanje namenjeno mreženju raziskovalcev in malih podjetij, ki so aktivni na področju t.i. ved o življenju (angl. life sciences), ki vključujejo molekularno biologijo, genetiko, imunologijo, ekologijo, sistemsko biologijo in biotehnologijo. Po mnenju strokovnjakov gre za eno izmed najbolj perspektivnih področij tehnologije in sodobne znanosti, ki je v zadnjih letih v samem središču pozornosti znanstvenikov in raziskovalcev.

Celotno dogajanje se bo odvijalo na lokaciji Magazzino Molo IV v Trstu. Mreženja se bodo udeležili raziskovalci in podjetniki iz področij farmacevtike in farmacevtske industrije, medicine, biotehnologije, prehrambene industrije, storitev in produktov za dobro počutje (well-being), IT aplikacij v zdravstvu. Poleg dogodkov, ki ciljajo na mreženje med raziskovalci in podjetniki, bodo na voljo tudi predavanja in delavnice s posameznih področij ved o življenju.

Za udeležbo na dogodku je obvezna prijava. Center za razvoj in prenos znanj UP kot so-organizator  vabi in poziva slovenske podjetnike in raziskovalce, ki se udejstvujejo v omenjenih področjih, k udeležbi na tem mednarodnem dogodku. Dodatne informacije so zainteresiranim na voljo pri kontaktni osebi centra: mitja.stefancic@upr.si oziroma na spodnjih povezavah:

https://meetinitalylifesciences.eu/en/
https://trieste2019.mit4ls.b2match.io/page-891