V letu 2021 se zaključuje projekt KnowING IPR, ki že od leta 2018 s pomočjo inženiringa znanja in upravljana pravic intelektualne lastnine vzpodbuja inovacije in inovativnost v Podonavski regiji. V okviru projekta smo vzpostavili delujočo platformo poimenovano KnowING HUB, kjer uporabniki na enem mestu pridobijo osnovna in napredna znanja s področja upravljanja s pravicami intelektualne lastnine, hkrati pa jim je na voljo tudi orodje za napredno patentno analitiko (delujočo s pomočjo inženiringa znanja). Omenjeno orodje, razvito posebej za projekt KnowING IPR, je prosto dostopno za uporabnike na naslovu: https://www.knowing-ipr.eu/. Za boljšo ciljno uporabo smo razvili tudi poseben izobraževalni paket vsebin, z dvema moduloma, prilagojenima za osnovne in napredne uporabnike. Uporabnikom je na voljo pester nabor video vsebin in materialov za branje.

Za tiste, ki iščejo bolj specifične informacije povezane z rabo in zaščito intelektualne lastnine, smo oblikovali tako imenovano KnowING IPR Helpdesk storitev. Ta ponuja odgovore na bolj standardna vprašanja, medtem ko na bolj zahtevna vprašanja odgovorijo strokovnjaki iz konzorcija KnowING IPR.

V prvi polovici leta 2021 smo uspešno izvedli prvi program mentoriranja za boljše razumevanje in izkoriščanje pravic iz naslova zaščitene intelektualne vsebine poimenovan MeetIPRhub. V okviru programa smo približno 20-im organizacijam in podjetjem ponudili izobraževanja, delavnice in individualna svetovanja s področja patentne analitike in upravljanja z IPR.

Pred zaključkom projekta, ki bo v decembru 2021, so v pripravi še nekatere vsebine in dogodki. Najprej bomo v okviru projekta pripravili seznam predlogov politik za vzpodbujanje in večanje prepoznavnosti potenciala zaščite intelektualne lastnine v podjetjih. Drugi del leta 2021 pa bomo namenili ponovitvi programa mentoriranja – MeetIPRhub2. Vodja projekta dr. Tamara Besednjak Valič iz Fakultete za informacijske študije iz Novega Mesta, pravi, da je “podaljšanje projekta in ponovna izvedba programa mentoriranja izjemna priložnost za vse, ki si želijo s pomočjo svojih inovacij, z ustrezno zaščito le teh, ustrezno nastopiti na trgu”.

Za več informacij se lahko obrnete na spletno stran http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/knowing-ipr ali na email: knowing.ipr@fis.unm.si

KnowING IPR projekt Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management je sofinanciran iz skladov Evropske unije (ERDF, IPA, ENI).