Tradicionalna mednarodna razstava inovacij ARCA (tokrat že 16. po vrsti), ki je potekala od 18. do 20. oktobra 2018 v Zagrebu, je bila letos združena s sejmom kmetijskih inovacij Agro ARCA. Izumov, ki so se potegovali za medalje in nagrade dogodka, je bilo skoraj 150, razstavljavci pa so prišli iz osmih držav.

Med njimi je Konzorcij za prenos tehnologij iz javnih raziskovalnih organizacij v gospodarstvo razstavil pet izumov, strokovna komisija pa mu je podelila štiri medalje.

Srebrno medaljo v sklopu sejma Agro ARCA so prejeli Viktor Jejčič, Tone Godeša, Marko Hočevar in Niko Herakovič iz Kmetijskega inštituta Slovenije za pršilnik za ciljno nanašanje fitofarmacevtskih sredstev v trajnih nasadih. Izum omogoča selektivno aplikacijo fitofarmacevtskih sredstev, kar ima velik vpliv na prihranke fitofarmacevtskih sredstev in ekonomiko pršenja, poleg tega se  zmanjšajo na minimum vsi nezaželeni učinki prekomerne uporabe omenjenih sredstev, kar ima zelo pozitivne učinke za okolje.

Tri medalje pa so bile podeljene na razstavi ARCA:

Marija Vukomanović, Srečo Davor Škapin in Danilo Suvorov iz Instituta »Jožef Stefan« so prejeli srebrno medaljo za izum funkcionalnih hidroksiapatitiov / zlatih kompozitov kot “zelenih” materialov z antibakterijsko aktivnostjo in postopek za njihovo pripravo in uporabo. Izum s področja nanotehnologije se lahko uporablja za vse antibakterijske izdelke, kjer se sicer srebro, ki pa ima določene toksične lastnosti, kar je pomanjkljivost, ki jo izum odpravlja.

Andrej Žerovnik in Jaka Tušek iz Univerze v Ljubljani sta dobila srebrno medaljo za hibridno toplotno napravo, ki obljublja preseganje stare tehnologije hlajenja in ogrevanja, ki je ekološko sporna. Hibridni sistem hlajenja in ogrevanja temelji na elastokaloričnem materialu in tehnologiji, ki ima tudi po oceni komisije ARCA potencial, da postane toplotna tehnologija prihodnosti.

Bronasto medaljo pa sta prejela Matej Barbo in Blaž Rodič iz Fakultete za informacijske študije v Novem mestu za opozorilni sistem za preprečevanje naleta za motorna kolesa, ki združuje dve funkciji: opozarja voznike, ki vozijo za motorjem v primeru zaviranja motorista v sili, prav tako pa opozarja zasledujoče vozilo, če se le-to motoristu prehitro približuje. Z izumom si inovatorja želita zmanjšati število nesreč motoristov, saj je motor še vedno najbolj nevarno prevozno sredstvo na svetu.