V Ljubljanskem univerzitetnem inkubatorju je v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani 10. junija potekal dogodek Falling Walls Lab. Ta posameznikom s prebojnimi idejami, raziskovalnimi projekti in družbenimi pobudami ponuja priložnost predstavitve svojih zamisli v treh minutah. Vsak tekmovalec ima na voljo tri minute za predstavitev prebojne ideje, s katero ruši obstoječe »zidove« specifičnega akademskega področja. Slovenski natečaj je tudi letos organiziral Ljubljanski univerzitetni inkubator v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani in Nemško službo za akademske izmenjave (DAAD) ob podpori Zveznega…