V sredo, 2. februarja 2022, sta dr. Simona Kustec (ministrica za izobraževanje, znanost in šport) in dr. Peter Kaiser (koroški deželni glavar) podpisala pismo o nameri za okrepljeno sodelovanje na področju visokega šolstva, znanosti in raziskav.  Pobudo za podpisa pisma je podala dr. Špela Stres s Centra za prenos tehnologij in inovacij na Institutu ”Jožef Stefan”, ki je ob podpisu poudarila: “Naše sodelovanje želimo nadgraditi, zato bomo na podlagi pisma o nameri dali poseben poudarek neposrednemu sodelovanju med raziskovalnimi ustanovami…