O Konzorciju za prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo

Namen Konzorcija za prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo (KTT) je spodbuditi krepitev povezav in sodelovanja med javnimi raziskovalnimi organizacijami (JRO) in gospodarstvom ter krepitev kompetenc pisarn za prenos tehnologij (TTO), raziskovalcev in podjetij. Namen KTT je, da se krepi  komercializacija že razvitih znanstvenih rešitev in spodbudi povpraševanje ter krepitev razvojnih kompetenc. Tako se spodbudi proces prenosa znanstvenih odkritij iz JRO v podjetje z namenom nadaljnjega razvoja in komercializacije, kar pomeni prenos v javno korist in gospodarsko izrabo za povečanje družbene blaginje in vpliva na ustvarjanje nove vrednosti. Namen KTT je, da postanejo že razvite tehnologije širši javnosti in gospodarskim subjektom bolj dostopne, torej da se podrobneje predstavi dejavnosti prenosa znanja in tehnologij, aktivnosti konzorcija in partnerjev, združi vse deležnike pri procesu prenosa znanja in tehnologij in ponudi skupen pregled ponudbe slovenskih JRO za podjetja.

Koordinator Konzorcija KTT:

Partnerji Konzorcija KTT:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.