Vabimo vas k pripravi in oddaji strokovnih prispevkov s področja intelektualne lastnine in prenosa tehnologij za 15. Mednarodno konferenco o prenosu tehnologij in inovacij (15. ITTC), ki bo 12. oktobra 2022.

Na 15. ITTC bo potekala sekcija s predstavitvami raziskovalnih in strokovnih člankov s področja prenosa tehnologij in intelektualne lastnine.

Prispevki se lahko nanašajo na vse vrste konkretnih izkušenj podjetij, raziskovalcev in drugih, ki se vsakodnevno srečujejo s sodelovanjem na nivoju raziskovalna organizacija – podjetje. Lahko gre za predstavitve posameznih primerov razvoja inovacij, predstavitve vrst sodelovanj, predstavitve internih postopkov ali organiziranosti, primerjave teorija vs praksa itd. Predstavitve lahko opišejo tudi izkušnje pri ščitenju intelektualne lastnine, trženjske izkušnje ob uporabi zaščitene industrijske lastine, izkušnje s poslovnimi skrivnostmi in skritim znanjem, blagovnimi znamkami, izkušnje z državnimi pomočmi in EU projekti, trendi, financiranjem itd.

Poziv z razpisanimi temami in navodila so dosegljivi tu. Prispevke sprejemamo do 17. avgusta.

Razpisane teme:

  • Ključni dejavniki za uspešen prenos tehnologije z različnih zornih kotov (raziskovalci, strokovnjaki za prenos znanja, podjetja)
  • Vloga pisarn za prenos tehnologij pri povečanju vpliva znanosti, tehnologije in inovacij na družbo
  • Vrednost intelektualne lastnine v primerjavi z njeno ceno
  • Spodbude za pogodbene in skupne raziskave/sodelovanja z industrijo
  • Intelektualna lastnina in pogajanja z industrijo
  • Državne pomoči pri pogodbenih in skupnih raziskavah
  • Trenutno stanje javnih naložb v raziskovalno in tehnološko infrastrukturo
  • Evropski ali nacionalni okviri za preoblikovanje prodornih tehnologij, razvitih za temeljne raziskovalne namene, v prodorne inovacije z močnimi industrijskimi aplikacijami in družbeno dodano vrednostjo
  • Primeri zaščite intelektualne lastnine v umetni inteligenci
  • Drugo po izbiri avtorja

V primeru vprašanj pišite na tehnologije@ijs.si.

Vljudno vabljeni k pripravi in oddaji prispevkov. Recenzirani prispevki bodo objavljeni v konferenčnem zborniku.

Vljudno vabljeni tudi k udeležbi na drugih sekcijah konference.