Obveščamo vas, da bo v okviru Evropskega opazovalnega urada za boj proti kršitvam pravic intelektualne lastnine (Observatory) v letu 2019 ustanovljeno 6 skupin zunanjih strokovnjakov, ki bodo delovale na različnih področjih (npr. pravno, mala in srednja podjetja, mednarodno sodelovanje ipd.).

V primeru, da ste strokovnjak in izpolnjujete pogoje (iz priloženega dokumenta) za posamezno skupino (ustrezno strokovno znanje) se lahko prijavite v več kot eno strokovno skupino (v tem primeru pa morete ob prijavi navesti seznam strokovnih področij, ki jih imate na seznamu vsake skupine). Vse ustrezne informacije morajo biti vključene v spletni obrazec, pri čemer se je treba izogniti nadaljnjemu pošiljanju prilog. Strokovnjaki bodo zastopali sami sebe in ne določeno organizacijo ali institucijo.

Od strokovnjakov se pričakuje, da bodo:

  • prispevali k morebitnim pobudam ali projektom ter delili svoje izkušnje iz prejšnjih pobud, v katerih so sodelovali;
  • obveščali o podobnih projektih, ki se izvajajo na terenu;
  • zagotovili povratne informacije o ustvarjenih dokumentih (npr. študije, obrazci, vprašalniki);
  • sodelovali tekom pobud (npr. ponovno zbiranje podatkov, pomembnih za študijo, stiki z ustreznimi deležniki, kako najbolje rešiti pobudo);
  • aktivno sodelovali na sestankih (1 – 2 letno);
  • prispevali povratne informacije v pisnih izmenjavah, kadar se to zahteva (največ 2x letno).

Strokovnjaki za svoje storitve ne bodo prejeli plačila. Potovanja in nastanitve bo za strokovnjake, ki bodo sodelovali v skupinah, finančno kril in uredil EUIPO, kadar se bodo udeležili sestankov strokovne skupine. Za dneve udeležbe na sestankih bo zagotovljena dnevnica.

V začetku februarja se bo EUIPO odločil o dokončnem imenovanju strokovnjakov in vsi prijavitelji bodo s strani EUIPO o izidu prijave obveščeni do 18. februarja.

ROK PRIJAVE: 18. januar 2019

PRIJAVE: prijave so možne z izpolnitvijo obrazca na tej povezavi.

DODATNE INFORMACUJE: Več informacij v zvezi z oblikovanjem skupin zunanjih strokovnjakov je v priloženem dokumentu na tej povezavi.