LOKACIJA: Tel Aviv, Izrael

TERMIN: 21. in 22. november 2017

OPIS: dr. Špela Stres, vodja Center za prenos tehnologij in inovacij – CTT na Institutu »Jožef Stefan« se je, na povabilo Delegacije EU za Izrael, med 21. in 22. novembrom udeležila EU-Izrael inovacijskega seminarja (EU-Israel Innovation Seminar), katerega cilj je združiti izraelske in evropske inovacijske strokovnjake za izmenjavo najboljših praks in vzpostavitev platforme za prihodnje sodelovanje.

DODATNE INFORMACIJE: Podrobnosti o dogodku so na voljo na spletni strani enega izmed organizatorjev IATI – Israel Advanced Technology Industries.