Ljubljana, oktober 2020Gospodarska zbornica Slovenije je podelila priznanja za najboljše inovacije 2020. Srebrno priznanje je prejela inovacija: “Ekološko načrtovanje proizvodov napredne steklene embalaže z uporabo bio-osnovanih surovin”, katere avtorji so: Natalija Virant, Tilen Sever (RC eNeM d.o.o.), Franc Rot, Sabina Žlindra (Steklarna Hrastnik), dr. Blaž Likozar, dr. Ivan Jerman (Kemijski inštitut).

Z namenom, da bi zmanjšali negativen vpliv na okolje, ki ga povzroči večkratna uporaba neobnovljivega veziva ob vsaki ponovni integraciji elektronske komponente, so inovatorji za ta namen razvili bio-osnovano lepilo. Bio-osnovano lepilo sestavljajo monomeri, pridobljeni iz biomase (akrilati, epoksidi in sečnine), ki služijo kot gradniki za pripravo obnovljivih bio-polimerov, namenjenih lepljenju elektronike. Razvito lepilo vsebuje manjši delež (neželenih) primesi, hkrati pa ima primerljive lastnosti lepljenja običajnim lepilom. Inovacija tako predstavlja obrat k obnovljivi energiji in surovinam, poleg tega pa prispeva k ravnovesju, ohranjanju in obnavljanju ekosistemov.