Center za razvoj in prenos znanj UP FM je kot aktivni čaln mreže “Enterprise Europe Network” pristopil k soorganizaciji velikega virtualnega“brokerage eventa” z naslovom “H2020 – European Green Deal Call”, ki se je odvijal 13. in 14. oktobra 2020. K sodelovanju na virtualnem B2B dogodku je bilo prijavljenih že več kot 1250 sodelujočih, predvsem raziskovalcev, pa tudi podjetnikov iz držav EU in ostalega sveta.

Dogodek je bil osredotočen predvsem na naslednja področja:

– podnebni ukrepi

– okoljske raziskave

– raziskave živilskega sistema

– krožno gospodarstvo

Glavni cilj dogodka je bil povezati vse ustrezne zainteresirane strani, ki se nameravajo prijaviti za financiranje na razpis Green Deal programa Obzorje 2020. Dogodek je bil sestavljen iz treh glavnih delov: informacijske seje, seje s predstavitvami, ki udeležencem omogoča, da predstavijo svojo projektno idejo in poiščejo primerne partnerje za svoj konzorcij ali potencialnega koordinatorja ter posredniške seje na podlagi vnaprej načrtovanih sestankov.