Z veseljem obveščamo, da je bil na Uradu za intelektualno lastnino Velike Britanije, podeljen patent za izum Metoda in naprava za posredno karakterizacijo poškodbe bazena za izrabljeno jedrsko gorivo izumiteljev Marka MatkovičaIztoka TisljaIva KljenakaAndreja ProškaMatjaža LeskovarjaLjuba Fabjana in Leona Cizlja.

Informacije o podeljenem patentu so dosegljive tu.

Čestitamo!