Z veseljem obveščamo, da je bil na Uradu za intelektualno lastnino Velike Britanije, podeljen patent za izum Kotno občutljiva kamera gama z rotacijsko obstrukcijo izumiteljev Matjaža VencljaLarise HosnarKlemna Bučarja in Janeza Burgerja.

Informacije o podeljenem patentu so dosegljive tu.

Čestitamo!