Poznate slovenske sorte krompirja? Ste vedeli, da je bilo na Kmetijskem inštitutu Slovenije od leta 1993 do danes vzgojenih 12 novih sort krompirja?

Prispevek v februarski številki poljudno-strokovne revije Gaia na temo slovenskih sort krompirja, avtorja dr. Petra Dolničarja, predstojnika oddelka za poljedelstvo, vrtnarstvo, žlahtnjenje in genetiko na Kmetijskem inštitutu Slovenije, vsebuje obilo zanimivih in koristih informacij za vse ljubitelje krompirja.