Mednarodno združenje ASTP (Association of European Science and Technology Transfer Professionals) deluje že dobri dve desetletji kot neprofitna organizacija, posvečena prenosu tehnologij med akademsko sfero in podjetji. Z izobraževanji strokovnjakov za prenos tehnologij, združenje stremi k povečevanju učinkovitosti evropskega inovacijskega sistema, vzporedno pa izvaja mednarodne dogodke za povezovanje deležnikov. Eno takšnih bo tudi izobraževanje Marketing and Business Development med 26. februarjem in 5. marcem 2021.

Z veseljem sporočamo, da bo na povabilo enega vodilnih strokovnjakov za prenos tehnologij, dr. Jeff Skinnerja (London Business School, The Institute of Innovation and Entrepreneurship), na izobraževanju predstavljal svoje raziskovalne in podjetniške izkušnje tudi doc. dr. Gregor Primc z Odseka za tehnologijo površin (F-4).

Osrednja točka bo predstavitev rešitve VirOut, okolju prijazne metode in naprave za dezinfekcijo vode z uničevanjem v vodi prisotnih mikroorganizmov in virusov brez uporabe kemikalij. Sam postopek ima zelo velik potencial za uporabo v gospodarstvu (odpadne vode, pitna voda, kmetijstvo, ipd.). Pri razvoju aplikacije sodelujejo tudi raziskovalci Nacionalnega inštituta za biologijo in Fakultete za strojništvo, Univerze v Ljubljani.

Z rešitvijo so se uspešno predstavili na lanskoletni 13. Mednarodni konferenci o prenosu tehnologij, kjer so izmed številnih inovativnih rešitev, razvitih na javnih raziskovalnih organizacijah, prejeli nagrado za najboljšo inovacijo.

Pri podpori skupine je že ves čas aktiven tudi Center za prenos tehnologij in inovacij, kjer poleg podpore pri zaščiti intelektualne lastnine, skrbimo tudi za iskanje poslovnih partnerjev. Predstavitev dr. Gregorja Primca na uglednem dogodku profesionalcev za prenos tehnologij pomeni priznanje zanj in za sodelujočo ekipo, da je inovacija res zanimiva in ima potencial. Sodelavcem Centra za prenos tehnologij in inovacij pa pomeni novo spodbudo pri nudenju dodatne podpore tej in prihodnjim ekipam, ki bodo prenašale svoje ideje v prakso.

Shematski prikaz koncepta za dezinfekcijo vode v kmetijstvu
(doc. dr. Gregor Primc)