Pisarna za prenos znanja UL je posnela svoj prvi promocijski video tehnologije UL. V videu je predstavljena tehnologija raziskovalca dr. Urbana Rudeža s Fakultete za elektrotehniko ‘Zaščita električnih omrežij’.

Uvedba tehnologije za zaščito električnih omrežij lahko deležnikom, tj. vsem od proizvajalcev električne energije prek sistemskih operaterjev do posameznih odjemalcev, prihrani številne skrbi in stroške. Tehnologija ohranja stabilnost in neprekinjeno delovanje omrežij, brez dragih in časovno potratnih sprememb.

O tehnologiji

Inovativna tehnologija ponuja hitro in učinkovito zaščito pred težavami z neravnotežjem v električnih omrežjih. Ta namreč nenehno spremlja in ocenjuje stopnjo tveganja v posameznih razmerah ter se ustrezno odziva. Temelji na informacijah na podlagi hitrosti spreminjanja frekvence, sproža pa se v skladu z izboljšanim merilom. Vse to omejuje izgubo električne energije na majhen del uporabnikov in na zelo kratek čas.

Gre za prožno in prilagodljivo tehnologijo, saj omogoča vključitev v obstoječe zaščitne naprave v okviru elektroenergetskih sistemov. Zagotavlja samodejno stabilizacijo frekvence v vseh okoliščinah ob hkratnem upoštevanju vseh drugih vplivnih mehanizmov, kot je regulacija frekvence. Vnaprejšnja ocena odstopanja frekvence omogoča učinkovit poseg v obliki manjših prilagoditev pred nastopom večjih težav. To pomeni izogibanje težavam z neželenimi izpadi ali celo popolnim razpadom.

Več informacij

Tehnologija Zaščita električnih omrežij (Electrical Grids Protection) je na voljo za razvojno partnerstvo, licenciranje ali prodajo. Želite izvedeti več o inovaciji? Obrnite se na Pisarno za prenos znanja Univerze v Ljubljani za podrobnejše informacije.

Oglejte si tudi tehnološko ponudbo Univerze v Ljubljani.