Partnerstvo za spremembe je nacionalna platforma sodelovanja, ki jo v AmChamu že sedmo leto peljejo z Ministrstvom za javno upravo (MJU).

Letošnji izzivi:
– Pisarna za prenos znanja iz Kemijskega inštituta: Finančna spodbuda “Proof of Concept” NICKI)
– Pisarna za prenos znanja Univerze v Ljubljani: Dodana vrednost – usklajenost med univerzitetnim znanjen in trgom dela
– Onkološki inštitut Ljubljana: Protonska terapija v Sloveniji