Perfect

Doc. dr. Jana Hojnik, kot izvajalka predmeta Podjetniška družba pogosto na predavanja povabi zelo zanimive goste, da lahko študentom iz prve roke posredujejo kompetentne informacije o aktualnih tematikah, s katerimi se seznanjajo pri učnem procesu. Tokratna gosta sta bila Karen Gladović iz Centra za prenos znanja UP ter prof. dr. Nejc Šarabon, dekan UP FVZ.

Karen Gladović, univ. dipl. prav., članica Katedre za pravo Fakultete za Management in predstavnica Centra za razvoj in prenos znanja UP FM je v okviru svoje predstavitve posredovala nekaj osnovnih informacij o patentih, modelih in znamkah. Podrobneje se je dotaknila tudi zelo kompleksnega in dolgotrajnega postopka, s katerim lahko uradno »zaščitimo« posamezno inovacijo, kot del intelektualne lastnine. Dolgotrajen proces s številnimi koraki do končnega priznanja in zaščite intelektualne lastnine, je tudi zelo velik finančni zalogaj. 

Naslednji gost je bil prof. dr. Nejc Šarabon, dekan UP Fakultete za vede o zdravju, ki je v svoji prezentaciji in kratkem predavanju predstavil raziskave, inoviranje in komercializacijo izumov. Gost se je kot izkušen dolgoletni inovator dotaknil celotne poti izdelka, in sicer od zamisli do končne uporabe. »Rojstvo« izdelka je lahko odziv na trenuten problem, za katerega iščemo rešitev, mogoče izboljšava obstoječega izdelka ali pa izum izdelka, s katerim bi pripomogli k izboljšanju določenega stanja, za katerega še ni bilo ustrezne rešitve. Začetek je torej zamisel, ki se jo skozi različne faze dodelave, testiranj, poskusov, analiz (za izume tudi zaščite intelektualne lastnine), pa vse do prototipnih modelov in samega financiranja projekta, razvija v končni unikatni ali serijski produkt, ki ga bo lahko koristno in namensko uporabil končni kupec. Za konec je zaključil z naslednjo mislijo: »If you don’t fail, you are not even trying!«.

Zapisal: študent David Tušek