V organizaciji Centra za prenos tehnologij in inovacij (CTT) na Institutu ”Jožef Stefan” je v petek, 23. aprila 2021, potekala tradicionalna delavnica za (mlade) raziskovalce, študente, dijake in inovativne posameznike, ki razmišljajo o ustanovitvi (odcepljenega) podjetja za komercializacijo njihove inovativne ideje oziroma projekta.

O razpoložljivih možnostih za financiranje je uvodoma spregovorila Nina Urbanič iz Slovenskega podjetniškega sklada, mag. Marja Medved (CMEPIUS) je pozornost namenila možnostim kariernega razvoja preko iniciative EURAXESS, o vlogi in pomenu zaščite intelektualne lastnine pa sta se razgovorila dr. Levin Pal in Tomaž Lutman s CTT. Svoje izkušnje z ustanovitvijo podjetja (Plasmadis d. o. o.) je z udeleženci delil doc. dr. Gregor Primc (Institut ”Jožef Stefan”), medtem ko se je podjetniško obarvanim temam posvetil mag. Robert Blatnik (CTT) s temeljnimi opredelitvami odcepljenega podjetja, snovanjem poslovnega modela z določanjem kupcev, tržnih segmentov in ostalih ključnih prvin, ki odigrajo temeljno vlogo pri ustanavljanju in zagonu podjetja.

Mladi upi 2021 so s teoretičnimi in praktičnimi vsebinami privabili udeležence iz celotne Slovenije, tako iz slovenskih akademskih kot tudi raziskovalnih inštitucij.

Če se dogodka niste uspeli udeležiti ali pa bi si ga ponovno želeli ogledati, je sedaj dostopen na povezavi (kliknite na sliko):