TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

razpisuje prosto delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I) – Intelektualna lastnina

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J017102
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas
Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:
• specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) pravne smeri
• visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) pravne smeri
• magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) pravne smeri
• 3 leta ustreznih delovnih izkušenj
• aktivno znanje angleškega jezika
• poznavanje predpisov področja
• znanja za uporabo računalniških programov
• po potrebi strokovni/pravosodni izpit
• komunikativnost, organizacijske sposobnosti

Opis dela in nalog:
– samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju
– oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja
– koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja
– spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju
– opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega
Podrobnejši opis:
– samostojno opravlja strokovne naloge s področja zaščite in gospodarnega izkoriščanja intelektualne lastnine univerze
– vzpostavlja in vzdržuje evidence in arhiv dokumentacije s področja intelektualne
– nudi strokovno podporo Komisiji za inovacije in drugim organom UL na področju intelektualne lastnine
– koordinira postopke patentne zaščite službenih izumov
– spremlja nacionalno in  evropsko zakonodajo s področja intelektualne lastnine
– pripravlja predloge sprememb in dopolnitev univerzitetnih dokumentov s področja zaščite in upravljanja z intelektualno lastnino
– pripravlja in izvaja tečaje s področja zaščite in upravljanja z intelektualno lastnino
– nudi strokovno podporo pri urejanju avtorskih in sorodnih pravic na univerzi
– opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta, po nalogu nadrejenih.

Rok za prijavo:  17. 1. 2018 – 31. 1. 2018

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku po pošti pošljejo na naslov:
Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, Oddelek za kadrovske zadeve rektorata, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana;
ali pa svojo vlogo v razpisnem roku oddajo osebno v vložišče rektorata na navedenem naslovu.

Kontaktna oseba:
Univerzitetna služba za raziskave, razvoj in intelektualno lastnino,
g. Marjan Leban,
telefonska številka: 01 / 24 18 534.