Med 14. in 16. oktobrom 2021 se je v Nacionalni in univerzitetni knjižnici v Zagrebu, odvila že 19. Mednarodna razstava inovacij ARCA 2021. Tudi letos je razstava potekala pod okriljem Udruge Inovatora Hrvatske in ostalih dolgoletnih soorganizatorjev. Na razstavi so kot vsa leta doslej sodelovali domači in tuji inovatorji – iz Evrope in izven njenih meja, se je predstavljalo preko 170 sodelujočih z najrazličnejših področij.


Slovenijo je tudi letos zastopal Konzorcij za prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo, ki je sodeloval že četrto leto zapored in za svoje inovacije prejel šest medalj. Zlata medalja je odšla inovatorjem Univerze v Mariboru, srebrna medalja inovatorjem Instituta ‘Jožef’ Stefan, dve bronasti medalji inovatorjem Instituta ‘Jožef’ Stefan, ter ena bronasta medalja inovatorjem Kemijskega inštituta Slovenije in Univerze v Mariboru. 

Vsem inovatorjem iskreno čestitamo.