V organizaciji Centra energetsko učinkovitih rešitev (CER – Partnerstvo za trajnostno gospodarstvo) in Centra za prenos tehnologij in inovacij (CTT) na Institutu ”Jožef Stefan” smo 16. septembra 2021 izvedli dvourni dogodek Industrijski šprint 2021 Instituta ”Jožef Stefan” v virtualni obliki.

Na dogodku so se slovenskim podjetjem iz različnih gospodarskih dejavnosti predstavili raziskovalke in raziskovalci Instituta ”Jožef Stefan”, največjega raziskovalnega inštituta pri nas. Tematsko so bila pokrita področja Industrije 4.0, umetne inteligence, informacijske varnosti, e-zdravja, senzorike, merilne tehnike, instrumentacije, obdelava in razvoj novih materialov/površin/orodij, okolje, čiščenje vode in zraka, upravljanje z industrijskimi odpadki, recikliranje stekla, kovine, plastike, zmanjševanje ogljičnega odtisa, biotehnologije ipd.

Že na samem začetku si je več kot 40 udeležencev ogledalo videoposnetek o Institutu ”Jožef Stefan” o raziskovalnem delu in na kakšen način vpliva na naša življenja. Mag. Robert Blatnik (CTT) je uvodoma predstavil na kakšen način je omogočen dostop in prenos naprednih tehnologij v gospodarstvo, kako poteka identifikacija tehnoloških in poslovnih izzivov posameznih podjetij, na kakšen način se vzpostavi sodelovanje z raziskovalci, obenem pa je bila omenjena vloga raziskovalne opreme, intelektualne lastnine in komercializacije.

Sledile so predstavitve raziskovalk in raziskovalcev odsekov, v okviru katerih raziskujejo, raziskovalno-razvojne projekte z možnostmi sodelovanja s podjetji, kot tudi tehnologije, ki so primerne za uporabo v podjetjih.

Predstavniki raziskovalne in poslovne skupnosti so se na dogodku Industrijski šprint 2021 Instituta ”Jožef Stefan” na učinkovit način s kratkimi predstavitvami seznanili o številnih možnostih, ki jih ponujajo raziskave vrhunskih slovenskih raziskovalk in raziskovalcev.

Pomen povezovanja raziskovalne skupnosti z gospodarstvom se je že ničkolikokrat potrdil na številnih primerih uspešno vzpostavljenih sodelovanj, ki so vodile do izboljšav v poslovnih procesih, novih proizvodov in/ali storitev ter drugih novostih, s katerimi so podjetja in druge organizacije nadgradile svoje delovanje. Glavni namen dogodka je bilo vzpostavljanje novih tovrstnih vezi in glede na res številne možnosti raziskav za podjetja, se lahko nadejamo okrepljenega sodelovanja tudi v prihodnje.