V organizaciji Centra za prenos tehnologij in inovacij ter partnerjev je v četrtek, 7. oktobra 2021, potekala 14. Mednarodna konferenca o prenosu tehnologij. Osrednja tema so bili skladi za preverbo koncepta (Proof of concept (PoC) skladi) in njihova vloga pri premagovanju finančnih izzivov, s katerimi se srečujejo raziskovalci pri razvoju idej v rešitve, namenjenih trgu, kot tudi podjetja, ki skušajo pridobiti finančna sredstva za financiranje hitre rasti in zahtev trga.

Čeprav je konferenca že drugič zapored potekala v virtualni obliki, je uvodni del v neposrednem prenosu potekal iz Velike predavalnice Instituta ”Jožef Stefan” (ob upoštevanju pravil za omejevanje koronavirusa), kjer so udeležence z nagovori pozdravili prof. dr. Mitja Slavinec (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport), Simon Zajc (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo) in prof. dr. Boštjan Zalar (Institut ”Jožef Stefan”, IJS).

O prihodnosti prenosa tehnologij v Sloveniji in Evropi so na okrogli mizi svoje poglede na tematiko podali prof. dr. Gregor Majdič (rektor Univerze v Ljubljani), prof. dr. Boštjan Zalar (IJS), prof. dr. Maja Ravnikar (direktorica Nacionalnega inštituta za biologijo), prof. dr. Klavdija Kutnar (rektorica Univerze na Primorskem), prof. dr. Matej Makarovič (dekan Fakultete za informacijske študije v Novem mestu), prof. dr. Urban Bren (prorektor za prenos znanja Univerze v Mariboru), prof. dr. Robert Repnik (direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije), Gregor Umek (vodja sektorja na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo), mag. Damjana Karlo (vodja sektorja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport) in Gregor Klemenčič (Deepinovations).

Uvodni del konference z okroglo mizo (Foto: mag. Marjan Verč, 2021)

Sledilo je tekmovanje, kjer je šest raziskovalnih skupin predstavilo inovacije s tržnim potencialom, ki so bile razvite na javnih raziskovalnih organizacijah. Komisijo sta najbolj prepričali tehnologiji:

1. Sistem za merjenje življenjskega časa fluorescence (Real-time Fluorescence Lifetime Acquisition System – RfLAS). V podjetniško-raziskovalni skupini so dr. Andrej Seljak, dr. Rok Dolenec, prof. dr. Rok Pestotnik, doc. dr. Matija Milanič, prof. dr. Peter Križan in prof. dr. Samo Korpar.

2. Novi postopki obdelave površin za medicinske pripomočke (zlasti za žilne opornice) (Novel Surface Finishing Procedures for Medical Devices, Especially Vascular Stents. V podjetniško-raziskovalni skupini so doc. dr. Ita Junkar, dr. Metka Benčina, doc. dr. Rok Zaplotnik in dr. Matic Resnik.

Nagrajenci tekmovanja za najboljšo inovacijo (Foto: mag. Marjan Verč, 2021)

O osrednji temi konference sta v predavanjih spregovorila Matthias Keckl iz Fraunhofer Technologie-Transfer Fonds z vidika odcepljenih podjetij in Natalija Stošicki iz SID banke o nedavno vzpostavljeni platformi CEETT (Central Eastern European Technology Transfer Platform).

Drugič zapovrstjo sta bili v Sloveniji podeljeni prestižni nagradi Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO, World Intellectual Property Organisation). WIPO Medal for Investors je prejela izr. prof. dr. Marta Klanjšek Gunde, raziskovalka iz Kemijskega inštituta in soustanoviteljica podjetja MyCol d. o. o., kjer na osnovi licencirane tehnologije razvijajo pametne nalepke z barvo, občutljivo na temperaturo (trajno obarvanje preko določene temperature). WIPO IP Enterprise Trophy je prejelo podjetje GEM motors d. o. o. za številne vzpostavljene vezi z javnimi raziskovalnimi organizacijami, jasno začrtano strategijo upravljanja z intelektualno lastnino njihove tehnologije elektromotorja in krmilnika, vgrajenega v kolo električnega vozila, obenem pa imajo patente na vseh pomembnejših trgih sveta, med zaposlenimi spodbujajo inovativnost in kreativnost, aktivni pa so tudi v promociji urbane e-mobilnosti. Obe nagradi sta bili podeljeni na slovesnosti, ki je potekala 8. oktobra 2021 na Institutu ”Jožef Stefan”.

Prejemnika WIPO nagrad (Foto: mag. Marjan Verč, 2021)

Podjetniki in raziskovalci so se lahko v sklopu triurnih dvostranskih srečanj lahko pogovorili na kratkih, dvajsetminutnih sestankih o možnostih sodelovanja na raziskovalnem in poslovnem področju.

Popoldanski del konference je bil namenjen predstavitvam znanstvenih prispevkov o prenosu tehnologij in intelektualni lastnini kot tudi uspešnim raziskovalnim projektom in njihovim možnostim za približevanje trgu. Novost letošnje konference je bila šolska sekcija, namenjena predstavitvam raziskovalnih področij in tem učiteljem slovenskega šolskega sistema, ki so jih izvedli raziskovalke in raziskovalci Instituta ”Jožef Stefan”. 
 Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem sodelujočim, obenem pa iskreno čestitamo vsem nagrajencem.