Ivan Rodríguez-Roselló, dr. kemijskih znanosti, je dolgoletni strokovni sodelavec pisarne za prenos tehnologij Univerze v Alicanteju. Več kot 6 let je delal kot posrednik za prenos tehnologij v okviru mreže  IRC/EEN in bil vključen v številne projekte EU na področju sodelovanja v grozdih (CLUSTERPLAST, PLASTIVAL), prenosa tehnologij in inovacij (K2I, MEDINNOALL idr). Sodeloval je kot ocenjevalec projektov za vlado regije Valencia ter izvajal usposabljanja za univerze in raziskovalne institucije na področju prenosa tehnologij, tehnoloških revizij in inovacij. Vzpostavil je komercialni oddelek pisarne za prenos tehnologij, po zaslugi katerega je Univerza v Alicanteju bistveno povečala delež financiranja zasebnih podjetij za raziskave in razvoj. Zadnja leta se kot namestnik vodje pisarne osredotoča na problematiko izboljšanja financiranja TTO-ja v okviru univerze in procesa prenosa tehnologij. Je tudi izredni profesor za upravljanje raziskav, razvoja ter inovacij na univerzi.

Poleg ustrezne zaščite izumov s pravicami intelektualne lastnine je ena izmed ključnih nalog pisarn za prenos tehnologij tudi uspešno trženje le-teh. Pri tem se pisarne srečujemo s številnimi izzivi, povezanimi z učinkovitimi strategijami, načini in pristopi k trženju oz. komercializaciji znanj, patentov ipd.