Univerza v Mariboru

Naziv partnerja: Služba za prenos znanja in tehnologij
Opis: Univerza v Mariboru je tradicionalno vpeta ter uspešno prenaša znanja in tehnologije v gospodarsko in družbeno okolje. Podporo aktivnostim raziskovalcem in študentom Univerze v Mariboru na področju prenosa znanja in tehnologij v sodelovanju z drugimi službami univerze izvaja Služba za prenos znanja in tehnologij, ki raziskovalcem in študentom Univerze v Mariboru zagotavlja pomoč pri zaščiti in komercializaciji njihovega strokovnega znanja, tehnologij in idej. Dejavnost Službe za prenos znanja in tehnologij tako pomembno prispeva k uresničevanju poslanstva Univerze v Mariboru, tj. prispevati k razvoju družbe, reševanju globalnih izzivov in gospodarskemu napredku v regiji in širšem okolju.
Služba za prenos znanja in tehnologij pomaga raziskovalcem in študentom Univerze v Mariboru pri doseganju večje prepoznavnosti in večjega učinka rezultatov raziskovalnega dela, ki sta čedalje pomembnejša dejavnika pri pridobivanju sredstev za financiranje raziskovalnega dela.
Služba za prenos tehnologij je pristojna tudi za vodenje postopka prevzema službenih izumov na Univerzi v Mariboru. Na spodnjih povezavah se lahko seznanite z veljavnimi pravili in navodili Univerze v Mariboru na področju upravljanja s pravicami industrijske lastnine ter najdete vse potrebne informacije v zvezi s prijavo službenih izumov ter s prijavo izumov študentov in zunanjih sodelavcev.Opis ključnega eksperta:
/
Povezave: Spletna stran organizacije (klik).
Storitve: Storitve:
Služba za prenos znanja in tehnologij UM deluje kot vmesnik med Univerzo v Mariboru in gospodarstvom ter izvaja procese za ovrednotenje, ustrezno zavarovanje s pravicami intelektualne lastnine in trženje rezultatov raziskav Univerze v Mariboru.

Prikaz prenosa tehnologij:
/

Kontakt: Služba za prenos znanja in tehnologij,
Slomškov trg 15,
2000 Maribor
Telefon: +386 (0)2 2355 344
Elektronski naslov: tto@um.si
Gradiva: Priročnik za raziskovalce in študente

Zloženka za podjetja

Zloženka za raziskovalce

Fotografije: /

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.