Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu

Naziv partnerja: Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu
Pisarna za prenos znanja in tehnologij (TTO FIŠ)
Opis: FIŠ se je leta 2017 pridružil Konzorciju za prenos tehnologij iz javnih raziskovalnih organizacij v gospodarstvo in istega leta tudi formalno ustanovil Pisarno za prenos znanja in tehnologij. FIŠ-u je priključitev v omenjeni konzorcij omogočila, da je lahko vzpostavil Pisarno za prenos znanja in tehnologij (TTO FIŠ), ki skrbi za to, da se je mogoče odzvati na povpraševanja iz gospodarstva po znanju s področja družboslovne informatike in spletnih tehnologij, ki jih pokriva FIŠ. TTO FIŠ tako študentom in raziskovalcem FIŠ omogoča podporo pri razvoju novih idej, iz katerih lahko nastanejo inovacije, ki jih je mogoče ponuditi gospodarstvu in preiti v plodno sodelovanje med obema sferama.Vodja TTO FIŠ je doc. dr. Urška Fric.

Dr. Urška Fric je diplomirala in magistrirala na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru. V času študija je na področju papirne industrije za svoje izume pridobila tri patente. Doktorirala je na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Danes je na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu (FIŠ) raziskovalka in docentka za področje informacijskih študij ter vodja Platforme e-Simbioza, kot trenutno edine tovrstne platforme za podporo krožnemu gospodarstvu Slovenije, ki je z vključitvijo v poročilo Evropske komisije o raziskavi vseevropskih dobrih praks priznana tudi na mednarodni ravni. Njeno raziskovalno področje je v pretežni meri usmerjeno v industrijsko simbiozo in proučevanje vzpostavljanja industrijsko simbiotskih omrežij ob vplivu socio-kulturnih dejavnikov, zadnjih nekaj let, pa je raziskovalno aktivna na področju intelektualne lastnine oz. prenosa znanja in tehnologij med raziskovalno in gospodarsko sfero.

Povezave: Facebook (klik),
Linkedin (klik),
Twitter (klik),
Instagram (klik),
Youtube (klik),
Google+ (klik).
Storitve: Za raziskovalce:

 • tehnična in pravna pomoč v povezavi z izumi,
 • opravljanje postopkov za prevzem, pridobitev in vzdrževanje pravic IL za službene izume,
 • svetovanje pri poslovnih načrtih za inovacije,
 • upravljanje s pravicami IL in prenosom izumov v gospodarstvo,
 • izobraževanje na področju komercializacije znanja in varstva IL,
 • povezovanje z gospodarskimi družbami, ki so zainteresirane za prenos znanja in tehnologij,
 • povezovanje z drugimi raziskovalnimi organizacijami in zunanjimi svetovalci,
 • spodbujanje znanstveno-raziskovalnega dela na FIŠ ter prenosa znanja v prakso.

Za gospodarstvo:

 • načrtovanje in optimizacija procesov na področju logistike, proizvodnje in storitev,
 • modeliranje in razvoj programskih rešitev,
 • podatkovne analize s pomočjo strojnega učenja in podatkovnega rudarjenja,
 • gradnja odločitvenih modelov,
 • analiza omrežij,
 • statistične analize,
 • kvalitativne analize podatkov,
 • raziskave tržišča.

Prikaz prenosa tehnologij:

Proces prenosa tehnologij

Kontakt: Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu
Pisarna za prenos znanja in tehnologij (TTO FIŠ)

Ljubljanska cesta 31A, 8000 Novo mesto
+386 (0)7 3737 884
TTO@fis.unm.si
www.fis.unm.si
Gradiva: Predstavitvena zloženka Pisarne za prenos znanja in tehnologij (TTO FIŠ)Priročnik za uspešen prenos znanja in tehnologij

Smernice za izumitelje

Računalniško izvedeni izumi

Fotografije:

TTO FIŠ na sestanku s predstavnikom Mednarodne zveze združenj izumiteljev (IFIA), predstavnikom Kitajskega združenja izumiteljev in z Združenjem inovatorjev iz Hrvaške, Zagreb, 2017 (foto: Ana Hafner)

FIŠ-ev superračunalnik Rudolf, ki ga poganja 736 CPU jeder in se nahaja v sistemskem prostoru Arnesa v Tehnološkem parku v Ljubljani  (foto: Jernej Gabrič)

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.