Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu

Naziv partnerja: Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu
Pisarna za prenos znanja in tehnologij (TTO FIŠ)

Opis: Pisarna za prenos znanja in tehnologij (TTO FIŠ) je bila formalno ustanovljena v začetku letošnjega poletja, načrtovali pa smo jo že nekaj časa, saj smo opazili, da ima več sodelavcev odlične ideje, ki bi si zaslužile potrebno podporo. Zato smo veseli, da smo se lahko pridružili slovenskemu konzorciju z večletnimi izkušnjami na tem področju in se bomo tako lahko učili od najboljših. Od ustanovitve dalje smo že vzpostavili stike z več podjetji, tudi iz tujine, in se pogovarjali o možnostih sodelovanja. Dva sodelavca sta se že obrnila na nas s predlogom za patent, en bo verjetno nastal v sodelovanju z gospodarsko družbo. Hkrati se želimo uveljaviti kot ključna stična točka podjetij v naši regiji za povezovanje s celotnim konzorcijem, saj naši sodelavci nudijo predvsem znanja, povezana z informacijskimi tehnologijami, konzorcij pa pokriva praktično vse uveljavljene znanosti. Zato lepo vabimo podjetja, naj nas obiščejo in predstavijo svoje potrebe po znanju iz javnih raziskovalnih organizacij in ideje glede skupnega sodelovanja. Vodja TTO FIŠ je pravnica doc. dr. Katarina Krapež.

Opis ključnega eksperta:

Dr. Katarina Krapež je docentka na pravni katedri Fakultete za management Univerze na Primorskem in vodja Pisarne za prenos znanja in tehnologij na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu. Že več kot sedem let predava pravo intelektualne lastnine in druge pravne predmete študentom managerskih in komunikacijskih ved ter študentom informatike. Od leta 2009 ukvarja s pravnim svetovanjem na področu pravic v produkciji medijskih (zlasti TV) vsebin in na področju pravnih vidikov managementa visokošolskih in raziskovalnih institucij. Dr. Krapež je diplomantka Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, magistrirala je na Univerzi v Londonu, naziv doktorica znanosti pa je pridobila na Univerzi na Primorskem, in sicer z doktorsko nalogo s področja prava intelektualne lastnine. Med enajstletnimi delovnimi izkušnjami je dr. Krapež pridobila znanja in kompetence na področju visokošolske pedagogike in znanstvenega raziskovanja, projektnega managementa, vodenja mikro podjetja, pravnega svetovanja in specializiranega novinarstva.

Povezave: Facebook (klik),
Linkedin (klik),
Twitter (klik),
Instagram (klik),
Youtube (klik),
Google+ (klik).
Storitve: Za raziskovalce:

 • tehnična in pravna pomoč (raziskovalcem in tudi študentom) v zvezi s službenimi izumi,
 • opravljanje postopkov za prevzem, pridobitev in vzdrževanje pravic IL za službene izume,
 • svetovanje pri poslovnih načrtih za inovacije,
 • upravljanje s pravicami IL in prenosom izumov v gospodarstvo,
 • izobraževanje na področju komercializacije znanja in varstva IL,
 • povezovanje z gospodarskimi družbami, ki so zainteresirana za prenos znanja in tehnologij,
 • povezovanje z drugimi raziskovalnimi organizacijami in zunanjimi svetovalci,
 • spodbujanje znanstveno-raziskovalnega dela na FIŠ ter prenosa znanja v prakso.

Za gospodarstvo:

 • simulacije in analiza velepodatkov na superračunalniku,
 • načrtovanje in optimizacija procesov na področju logistike, proizvodnje in storitev,
 • modeliranje in razvoj programskih rešitev,
 • podatkovna analiza s pomočjo strojnega učenja in podatkovnega rudarjenja,
 • gradnja odločitvenih modelov,
 • analiza omrežij,
 • statistična analiza (metode multivariatne analize),
 • kvalitativna analiza podatkov,
 • raziskave tržišča,
 • računovodsko znanje in uporaba računovodskih programov.

 
Prikaz prenosa tehnologij:

Proces prenosa tehnologij na TTO FIŠ.

Kontakt: Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu
Pisarna za prenos znanja in tehnologij (TTO FIŠ)

Ljubljanska cesta 31a, 8000 Novo mesto
+386 (0)7 3737 884
TTO@fis.unm.si
www.fis.unm.si
Gradiva: Brošura Pisarne za prenos znanja in tehnologij Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (klik)
Fotografije:

TTO FIŠ na sestanku s predstavnikom Mednarodne zveze združenj izumiteljev (IFIA). Na sliki: Kamyar Faramazi in Urška Fric, izumiteljica, zaposlena na FIŠ (foto: Ana Hafner)

Del FIŠ-evega superračunalnika Rudolfa (foto: Ana Čefarin)

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.