Urška Mrgole

Poziv za strokovne prispevke s podrocja intelektualne lastnine in prenosa tehnologij / 15. Mednarodna konferenca o prenosu tehnologij

Vabimo vas k pripravi in oddaji strokovnih prispevkov s področja intelektualne lastnine in prenosa tehnologij za 15. Mednarodno konferenco o prenosu tehnologij in inovacij (15. ITTC), ki bo 12. oktobra 2022. Na 15. ITTC bo potekala sekcija s predstavitvami raziskovalnih in strokovnih člankov s področja prenosa tehnologij in intelektualne lastnine. Prispevki se lahko nanašajo na vse vrste konkretnih izkušenj podjetij, raziskovalcev in drugih, ki se vsakodnevno srečujejo s sodelovanjem na nivoju raziskovalna organizacija – podjetje. Lahko gre za predstavitve posameznih…

0
Read More

Slovenski raziskovalci in podjetniki predstavili uspešna medsebojna sodelovanja na zaključni konferenci KTT na Institutu ”Jožef Stefan”

Na Institutu ”Jožef Stefan” je danes potekala zaključna konferenca izredno uspešnega nacionalnega projekta Konzorcij za prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo (KTT), v okviru katerega se je med letoma 2017 in 2022 spodbujalo: krepitev povezav in novih sinergij v inovacijskem sistemu, krepitev sodelovanja med javnimi raziskovalnimi organizacijami (JRO) in gospodarstvom, podporo komercializaciji že razvitih znanstvenih rešitev krepitev razvojnih kompetenc pisarn za prenos tehnologij, raziskovalcev in podjetij. V konzorciju so sodelovale pisarne za prenos tehnologij Instituta ”Jožef Stefan” (koordinator projekta), Univerze…

0
Read More

Dan odprtih vrat na IJS 2022

V soboto, 26. marca 2022, smo na Institutu ”Jožef Stefan” znova odprli svoja vrata za obiskovalce na obeh lokacijah Instituta, ki so se lahko pobliže seznanili z iskrivim svetom znanosti. Raziskovalke in raziskovalci so v 13 različnih programskih sklopih predstavili svoje delo, odgovorili na vprašanja obiskovalcev, izostali pa niso tudi različni eksperimenti in druge zanimivosti. Od devete ure naprej in do zgodnjega popoldneva nas je na obeh lokacijah – na Jamovi cesti in na Reaktorskem centru – obiskalo približno 460…

0
Read More

Podpis pisma o nameri z Vlado dežele Koroške za tesnejše sodelovanje na področju znanosti in raziskav

V sredo, 2. februarja 2022, sta dr. Simona Kustec (ministrica za izobraževanje, znanost in šport) in dr. Peter Kaiser (koroški deželni glavar) podpisala pismo o nameri za okrepljeno sodelovanje na področju visokega šolstva, znanosti in raziskav.  Pobudo za podpisa pisma je podala dr. Špela Stres s Centra za prenos tehnologij in inovacij na Institutu ”Jožef Stefan”, ki je ob podpisu poudarila: “Naše sodelovanje želimo nadgraditi, zato bomo na podlagi pisma o nameri dali poseben poudarek neposrednemu sodelovanju med raziskovalnimi ustanovami…

0
Read More

Videoposnetek o vrhunskih raziskavah na Institutu ”Jožef Stefan”

Konec lanskega leta smo v sodelovanju z raziskovalci pripravili videoposnetek s predstavitvijo vrhunskih raziskav na Institutu ”Jožef Stefan”, ki potekajo v okviru Evropskega raziskovalnega sveta (European Research Council). Razvoj prebojnih tehnologij lahko v podjetjih, ki bi bila pripravljena sodelovati pri nadaljnjem razvoju, pomeni ogromen razvojni preskok in znatno povečanje dodane vrednosti. V videu so predstavljene raziskave kemije fluora pod visokimi tlaki, vgrajevanje laserjev iz biokompatibilnih in organskih snovi v žive organizme, pomen bazične znanosti, raziskave optičnih in logičnih vezij, ki delujejo…

0
Read More

Zbornik 14. Mednarodne konference o prenosu tehnologij

Letošnja 14. Mednarodna konferenca o prenosu tehnologij je potekala 7. oktobra 2021 z raznovrstnimi vsebinami, ki so sedaj na voljo tudi v ravnokar izdanem Zborniku 14. ITTC: – znanstveni prispevki o prenosu tehnologij in intelektualni lastnini– okrogla miza o prihodnosti prenosa tehnologij v Sloveniji in v Evropski uniji– tekmovanje za najboljšo inovacijo s tržnim potencialom z javnih raziskovalnih organizacij– razglasitev nagrad WIPO– predavanji o skladih za preverjanje koncepta (PoC – Proof of Concept) in platformi CEETT (Central Eastern European Technology Transfer…

0
Read More

Imenovanje dr. Špele Stres v prvi upravni odbor EIC

V četrtek, 18. oktobra 2021, je Evropska komisija imenovala prvi upravni odbor Evropskega Inovacijskega Sveta (European Innovation Council – EIC) z mandatom do leta 2023. Med člane odbora je bila imenovana tudi dr. Špela Stres, MBA, LLM, sicer vodja Centra za prenos tehnologij in inovacij na Institutu »Jožef Stefan«. EIC v novi evropski finančni perspektivi 2021-2027 predstavlja tretji steber programa Obzorje Evropa. Upravni odbor ima močno vlogo pri usmerjanju izvajanja EIC kot vodilnega evropskega inovacijskega programa s proračunom 10 milijard…

0
Read More

Dobri praksi Instituta ”Jožef Stefan” na evropski platformi za valorizacijo znanja

Knowledge Valorisation Platform predstavlja enega izmed načinov za opredelitev evropske politike in strategije na področju valorizacije znanja, s katero se bodo naslovili ključni izzivi evropskega gospodarstva ter načini doseganja ciljev zelenega in digitalnega prehoda. Med več kot dvajsetimi primeri dobrih praks sta se v sredini novembra 2021 na Knowledge Valorisation Platform uvrstili tudi dve iz Slovenije, ki se izvajata v okviru Centra za prenos tehnologij in inovacij na Institutu ”Jožef Stefan” (IJS): 1.    Technology transfer through company visitsZa povezovanje raziskovalcev…

0
Read More

Posnetki 14. ITTC

V oktobru 2021 je potekala 14. Mednarodna konferenca o prenosu tehnologij (ITTC) z raznovrstnimi vsebinskimi sklopi. 14. ITTC, ki predstavlja letni nacionalni dogodek pri projektu KTT, si sedaj lahko ogledate tudi v obliki videoposnetkov: –    uvodni nagovori in okrogla miza o prenosu tehnologij v Sloveniji in v Evropi–    razglasitev prejemnikov nagrade tekmovanja za najboljšo inovacijo z javnih raziskovalnih organizacij–    osrednji predavanji o skladih za preverbo koncepta (Proof of Concept)–    predstavitev znanstvenih prispevkov o prenosu tehnologij in intelektualni lastnini–    predstavitev…

0
Read More

14. Mednarodna konferenca o prenosu tehnologij (ITTC); 7.-8. 10. 2021, Institut ”Jožef Stefan”

V organizaciji Centra za prenos tehnologij in inovacij ter partnerjev je v četrtek, 7. oktobra 2021, potekala 14. Mednarodna konferenca o prenosu tehnologij. Osrednja tema so bili skladi za preverbo koncepta (Proof of concept (PoC) skladi) in njihova vloga pri premagovanju finančnih izzivov, s katerimi se srečujejo raziskovalci pri razvoju idej v rešitve, namenjenih trgu, kot tudi podjetja, ki skušajo pridobiti finančna sredstva za financiranje hitre rasti in zahtev trga. Čeprav je konferenca že drugič zapored potekala v virtualni obliki,…

0
Read More
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.