Knowledge Valorisation Platform predstavlja enega izmed načinov za opredelitev evropske politike in strategije na področju valorizacije znanja, s katero se bodo naslovili ključni izzivi evropskega gospodarstva ter načini doseganja ciljev zelenega in digitalnega prehoda.
Med več kot dvajsetimi primeri dobrih praks sta se v sredini novembra 2021 na Knowledge Valorisation Platform uvrstili tudi dve iz Slovenije, ki se izvajata v okviru Centra za prenos tehnologij in inovacij na Institutu ”Jožef Stefan” (IJS):

1.    Technology transfer through company visits
Za povezovanje raziskovalcev IJS s podjetji in vzpostavljanja sodelovanj pri iskanju rešitev konkretnih tehnoloških izzivov, s katerimi se srečujejo v številnih podjetjih, se na IJS že več kot desetletje izvaja obiske podjetij, ki pa so le prvi korak povezovanja in zagotavljanja prenosa inovativnih rešitev v poslovne procese podjetij in drugih organizacij.

2.    Proof of Concept Fund
Na IJS raziskovalke in raziskovalce pri razvoju novih tehnologij in inovacij podpirajo tudi preko posebnega internega sklada za preverbo koncepta (PoC, Proof of Concept), financiranega izključno iz prihodkov iz naslova licenčnin. S tem se pridobljena sredstva vlagajo v nadaljnji razvoj.

V obeh na platformo vključenih dobrih praksah iz Slovenije so podrobneje predstavljene značilnosti vsakega izmed modelov/načinov podpore prenosa tehnologij. Vključitev obeh slovenskih dobrih praks na evropsko platformo predstavlja pomembno priznanje prizadevanjem za spodbujanje prenosa tehnologij in soustvarjanja evropske prihodnosti.


O Knowledge Valorisation Platform
Knowledge Valorisation Platform predstavlja enega izmed načinov za opredelitev evropske politike in strategije na področju valorizacije znanja, s katero se bodo naslovili ključni izzivi evropskega gospodarstva ter načini doseganja ciljev zelenega in digitalnega prehoda. Njeno delovanje je junija 2021 oznanila Mariya Gabriel, evropska komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade, kot posebne platforme za izmenjavo dobrih praks, strokovnega znanja in foruma za spodbujanje čezmejnega sodelovanja. Sama platforma vključuje repozitorij uspešnih primerov prenosa raziskovalnih rezultatov v podjetniško prakso, izpostavlja dobre prakse iz Evrope in drugih držav ter analizira ključne nosilce in dejavnike, ki s svojo aktivnostjo prispevajo k povezovanju znanstvene sfere s poslovno. Z enotno podatkovno bazo dobrih praks so tako na voljo ključni modeli, strategije in orodja, ki so se izkazali kot vzorčni primeri delovanja, ki lahko pomembno prispevajo h krepitvi inovacijskega potenciala evropskega raziskovalno-inovacijskega prostora.