V četrtek, 18. oktobra 2021, je Evropska komisija imenovala prvi upravni odbor Evropskega Inovacijskega Sveta (European Innovation Council – EIC) z mandatom do leta 2023.

Med člane odbora je bila imenovana tudi dr. Špela Stres, MBA, LLM, sicer vodja Centra za prenos tehnologij in inovacij na Institutu »Jožef Stefan«.

EIC v novi evropski finančni perspektivi 2021-2027 predstavlja tretji steber programa Obzorje Evropa. Upravni odbor ima močno vlogo pri usmerjanju izvajanja EIC kot vodilnega evropskega inovacijskega programa s proračunom 10 milijard EUR, ki podpira inovacije v njihovem celotnem življenjskem ciklu.

Nepovratna sredstva v višini do 5 mio EUR na projekt so zagotovljena tudi za izvedbo prebojnih bazičnih raziskav od TRL 2 naprej. Upravni odbor bo zlasti svetoval o strategiji, delovnem programu in tematskih portfeljih EIC ter o širših zadevah inovacijske politike. Člani upravnega odbora naloge odbora izvajajo v svojem imenu.

Iskrene čestitke!